Kościół w Orłowie to XIV wieczny kościół wiejski, służący od 700 lat miejscowej ludności - jeden z najcenniejszych średniowiecznych, gotyckich kościołów na Żuławach.

Mury się zachowały ale cała więźba średniowieczna, drewniana, niestety uległa zniszczeniu. 

– mówił Sellin, który wraz z pomorskim wojewódzkim konserwatorem zabytków Igorem Strzokiem, spotkał się z proboszczem spalonej parafii, dowódcą przeprowadzających akcje strażaków oraz pracownikami wojewódzkich służb konserwatorskich. Na miesjcu dokonano oględzin spalonego kościoła.