Minister wskazał, że tzw. Pakiet dla małych miast jest obecnie przygotowywany w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a zostanie on uruchomiony w 2021 roku, gdy będzie już wiadomo, jaka pula z z nowego budżetu UE przypadnie dla Polski.

Przypomniał, że zgodnie z ostatnią propozycją, przedstawioną w maju ubiegłego roku przez KE, było to ok. 64 mld euro. Wyraził jednak nadzieję, że kwota ta może być większa.

Kwieciński wskazał, że do tej pory praktycznie nie było żadnego prorozwojowego programu dedykowanego specjalnie do małych miast. Przypomniał, że z takiego instrumentu od trzech lat korzystają miasta średnie, a w dedykowanym dla nich programie jest 3,3 mld zł.

Minister przyznał, że małe miasta nie "załapywały" się na pakiet dla średnich aglomeracji.

- Dlatego, żeby załatać tę dziurę, zdecydowaliśmy się w nowej perspektywie budżetowej stworzyć nowy pakiet dla miast małych

- powiedział. Zaznaczył, że zgodnie z założeniami, zostanie przeznaczonych na ten cel do 10 procent środków unijnych przeznaczonych dla Polski.

- Małe miasta to metropolie Polski lokalnej, w których znajdują się firmy i instytucje najważniejsze dla lokalnych społeczności

 – stwierdził Kwieciński. Zaznaczył, że nowy pakiet to "EKG, czyli diagnoza oraz leki, które zapobiegają arytmii".

Z danych resortu inwestycji i rozwoju wynika, że w Polsce jest ok. 685 małych miast, co stanowi 73 procent ogólnej liczby wszystkich aglomeracji. Są to miasta liczące do 20 tysięcy mieszkańców, w których mieszka 13 procent ogółu ludności kraju. Większość z nich pełni istotne funkcje dla lokalnych społeczności, są m.in. ważnymi centrami rozwoju lokalnych usług.

Jak wynika z badań realizowanych na zlecenie MIiR przez naukowców PAN wynika, że to właśnie małe miasta najbardziej odczuwają odpływ młodych ludzi i starzenie się społeczeństwa. To - jak wskazał Kwieciński - znacząco ogranicza możliwości finansowe samorządów lokalnych realizowane z ich dochodów własnych.

Minister powiedział, że wparcie dla małych miast zaplanowano w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030.

- Naszym celem jest zmiana wizerunku małych miast i uczynienie z nich miejsc przyjaznych do życia, oferujących dobrej jakości miejsca pracy i odpowiednie warunki do nauki i rozwoju

 - mówił Kwieciński.

Przedstawiając strategię programu dla miast małych, minister powiedział, że wśród działań prorozwojowych przewidziano m.in. konkursy dedykowane wyłącznie dla małych aglomeracji po to, by nie musiały one konkurować z większymi ośrodkami oraz wprowadzanie w nich innowacyjnych rozwiązań, służących rozwiązywaniu specyficznych problemów danego miasta, na przykład rozwiązania mobilne, praca na odległość, e-learning oraz usługi społeczne i opiekuńcze.