Niszczyciel min HMS Cattistock po wstępnym miesięcznym szkoleniu opuścił bazę Clyde, aby udać się na Morze Bałtyckie, gdzie operować ma w ramach Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1). Głównym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznej żeglugi na wodach północnej Europy poprzez eliminację min oraz innych niebezpiecznych obiektów podwodnych. Obecnie w skład SNMCMG1 wchodzą jednostki z Niemiec, Łotwy, Norwegii, Belgii oraz Danii.

HMS Cattistock  ma zakończyć swój dyżur pod koniec listopada, po czym powróci do rodzimego portu w Portsmouth.