Istniejący do dziś w miejscowości Polonia (gmina wiejska Rosedale) kościół pw. św. Elżbiety został zbudowany przez polskich osadników w 1902 r. Nie jest to jednak pierwszy kościół na tym terenie. Wcześniejszy powstał w 1887 r. i służył zasiedlającym pierwotnie te okolice grupom Słowaków i Węgrów, przybyłym z terenu ówczesnej monarchii Austro-Węgierskiej. O istnieniu tej pierwszej świątyni informuje pomnik usytuowany na terenie pobliskiego cmentarza. Miejscowość, nazywana wówczas Huns Valley, była stopniowo zasiedlana przez polskich imigrantów pochodzących głównie z terenów Wielkopolski. Ich stały napływ sprawił, że z czasem stali się najliczniejszą grupą narodową na tym terenie. W 1917 r. mieszkało tu około 100 polskich rodzin. W 1930 r. nadano miejscowości obowiązującą do dziś nazwę Polonia.

Kościół pw. św. Elżbiety jest obiektem drewnianym, o skromnej, jednonawowej bryle, z wieżą usytuowaną na osi fasady. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pozbawiony jest właściwie dekoracji, co jednak wydaje się być typowe również dla pozostałych kościołów budowanych przez polskich imigrantów w preriowych prowincjach Kanady. W świątyni do dziś zachowały się związane z polskimi osadnikami elementy wyposażenia, z których najważniejszym jest umieszczona w ołtarzu głównym kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Za pierwszych Polaków w Manitobie uważa się 10 byłych żołnierzy szwajcarskiego pułku De Meuron, którzy w 1817 r. dołączyli do Lorda Selkirka – założyciela osady w dolinie rzeki Red River. Mimo iż niewielu z nich pozostało na stałe w kolonii, to fakt ten godny jest odnotowania w kontekście roli polskich osadników w procesie budowania społeczności prowincji Manitoba. Za podstawę współcześnie istniejącej Polonii uznać należy przybyszów napływających na kanadyjskie prerie na przełomie XIX i XX w. Były to głównie pozbawione kwalifikacji osoby pochodzenia wiejskiego (z terenów Wielkopolski oraz Galicji), które w Kanadzie zdobywały pracę jako robotnicy rolni i służba domowa oraz przy budowie kolei bądź karczowaniu lasów.

W 1901 r. w Manitobie mieszkało 1674 Polaków, a już dziesięć lat później ta liczba wzrosła do 12 321. Jeszcze do lat 70. XX w. miasto Winnipeg, będące stolicą prowincji Manitoba, uchodziło za drugie co do wielkości skupisko polskie na terenie Kanady.