Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, którą za „najlepszego gwaranta praworządności w kraju” uznało 20,5 proc. badanych.

Na Lewicę, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosnę i Razem, wskazało 10,5 proc. ankietowanych.

Wśród komitetów wyborczych z najniższym stopniem zaufania znalazły się - Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15 (3,8 proc.) oraz Konfederacja (6,1 proc.).

Prawie jedna trzecia badanych nie potrafiła wskazać na komitet wyborczy gwarantujący zachowanie praworządności w Polsce (29,8 proc.).

Badanie dla Interii zrealizowano w dniach 28-29 września metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1100 osób.