Minister podkreślił, że przed Polską swoją duże wyzwania związane z dalszym rozwojem gospodarczym. Dodał, że w procesie doganiania najbardziej rozwiniętych krajów, bardzo ważna jest wiedza o tym, co się dzieje w Europie i na świecie.

"Chcemy, żebyście się czuli się nie tylko obywatelami Polski, nie tylko Unii Europejskiej, ale obywatelami świata"

- powiedział Kwieciński.

Podkreślił, że celem realizowanej obecnie przez rząd Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, jest m.in. harmonijny rozwój kraju, połączony z dbałością o środowisko oraz zapewnienie równego startu młodym ludziom z wszystkich grup społecznych.

Minister przypomniał, że jednym z instrumentów ułatwiającym start na początku kariery jest wprowadzanie w tym roku ulg podatkowych dla młodych.

"Z własnego doświadczenia wiem, że podatki i koszty ZUS dla młodych ludzi stanowią istotna barierę w usamodzielnieniu się czy w prowadzeniu własnego biznesu"

- wskazał. Dodał, że ma nadzieje, że zerowy PIT do 26 roku, a także ulgi dla małych przedsiębiorców zachęcą wielu młodych, by "spróbowało swoich sił w przedsiębiorczości".

Zaznaczył, że to w znacznej mierze od młodych twórczych ludzi zależy rozwój innowacyjności.

"Bez innowacyjności nie będzie nowoczesnej, konkurencyjnej Polski"

- podkreślił.

Wskazał też, że realizowany obecnie program Mieszkanie Plus jest w dużej mierze adresowany do młodych, żeby "mieli dostęp do tanich mieszkań na wynajem z możliwością dojścia do własności"

PIT dla pracowników do 26. roku życia obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. Szacuje się, że skorzysta z niej ponad 2 mln młodych osób. Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tys. 528 zł. Odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

Pod koniec września podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach premier Mateusz Morawiecki przedstawił i podpisał Pakiet dla Przedsiębiorców. To pięciopunktowy program zawierający propozycje takie jak: ulga w ZUS średnio 500 zł dla małych firm; ryczałtowy ZUS bez zmian dla firm o przychodach powyżej 10 tys. zł; podniesienie limitu przychodów dla podatku ryczałtowego i 9-proc. CIT-u oraz ponad 1 mld zł dla inwestorów.