W kursie trwającym od 30 września do 11 października br. weźmie udział 27 żołnierzy z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Czech, Niemiec, Belgii, Litwy oraz Ukrainy. Głównym zamierzeniem szkolenia jest zapoznanie uczestników z planowaniem działań CIMIC, mających wpływ na prowadzenie operacji wojskowych, specyfiką współpracy z organizacjami rządowymi, pozarządowymi i humanitarnymi, a także zasadami pracy z tłumaczem, prowadzenia negocjacji i mediacji - podaje oficjalny portal CPdMZ. 

Podczas kursu zajęcia prowadzone są przez specjalistów CIMIC z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, CIMIC Center of Excellence (CCoE) w Hadze, jednostek CIMIC z państw NATO oraz zatrudnionych specjalistów cywilnych z różnych dziedzin (przedstawiciele organizacji rządowych i pozarządowych – Polski Czerwony Krzyż, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Uniwersytet Jagielloński).

Kurs organizowany przez Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych odbywa się raz w roku i certyfikowany jest przez CIMIC Center of Excellence.