Przyszła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poprosiła w poniedziałek rząd Rumunii o przedstawienie nowego kandydata. Komisja prawna Parlamentu Europejskiego wcześniej potwierdziła, że Plumb nie jest w stanie wykonywać swoich funkcji ze względu na konflikt interesów.

Ciot i Nica będą kandydatami Bukaresztu po odrzuceniu kandydatury Rovany Plumb, która miała zajmować się transportem.