Obszary wiejskie zawsze pozostawały w tyle, jeśli chodzi o jakość życia, dostęp do zdobyczy współczesnej cywilizacji, kultury, prawa do bezpieczeństwa. Stopniowa poprawa sytuacji na obszarach wiejskich już się dokonuje. Dzięki 500+ na pierwsze dziecko radykalnie zostały ograniczone obszary biedy. Teraz czas na rozwój szeroko rozumianej infrastruktury technicznej i społecznej, bo bez sieci połączeń drogowych i kolejowych, bez wodociągów i kanalizacji, szerokopasmowego internetu, przedszkoli i dobrze kształcących szkół, bez usług medycznych, bez dostępu do kultury itd. trudno mówić o normalnym funkcjonowaniu i realizowaniu własnych aspiracji. Drogą do wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu przetwórstwa rolno-spożywczego, w którym obecnie są jedynie dostarczycielami surowców, jest np. powołanie na bazie Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” – Krajowej Grupy Spożywczej, która ma zostać dokapitalizowana, a następnie będzie poszerzona o inne zakłady.

Najważniejszym punktem w planie powołania firmy jest to, aby jej udziałowcami stopniowo stawali się pracownicy i rolnicy, i aby to oni w miejsce pośredników, przetwórców i handlowców czerpali zyski z działalności przedsiębiorstwa. Realną pomocą dla rolników sprzedających swoje produkty na konkurencyjnym rynku jest program „Produkt Polski”. Polega on na oznaczaniu polskich towarów specjalnym logo na biało-czerwonym tle. Program jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zaobserwowane u polskich klientów, wiadomo bowiem, że ponad połowa Polaków z zasady kupuje polskie produkty, identyfikując je z wysoką jakością. W wypadku żywności ten odsetek jest jeszcze wyższy.

Artykuły polskich firm cieszą się coraz większym zaufaniem i wypierają na liście zakupów statystycznego Polaka zagraniczne. Oznaczenie marką „Produkt Polski” gwarantuje klientom, że co najmniej 75 proc. surowców w produkcie pochodzi z Polski i został on w Polsce wyprodukowany. Czynny udział w projekcie „Produkt Polski”, wspierającym polskich rolników, są tacy czempioni polskiego przemysłu jak Polski Koncern Naftowy Orlen i Krajowa Spółka Cukrowa. O jakość i uczciwość w zaliczaniu produktów do programu zadba Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wyeliminuje ona fałszerzy żywności, którzy wprowadzając w błąd co do jakości, uzyskują nieuprawnione zyski i okradają zarówno konsumentów, jak i uczciwych wytwórców.

– Wdrożyliśmy jedne z najlepszych w Europie przepisów dotyczących rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej oraz przetwórstwa na rynek lokalny. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom rolników i zbudowanie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wyzwolenie inicjatywy daje szansę na wzrost rolniczych dochodów, a konsumentom na łatwiejsze, często bezpośrednie zaopatrzenie w żywność wysokiej jakości

– podsumowuje minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski.