"Polska żywność to jest najlepszy wybór, jaki może się trafić polskim konsumentom"

– mówił szef resortu rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, na specjalnie zwołanej w tej sprawie konferencji prasowej. Znak „Produkt Polski” umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców. Zgodnie z treścią zmienionej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tą informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski, z tym że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25 proc. masy tych produktów, pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane informacją „Produkt Polski”, jeżeli produkcja, uprawa lub hodowla (w tym zbiory, dojenie w przypadku krów, owiec i kóz) odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku mięsa dodatkowo wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku innych niż mięso produktów pochodzenia zwierzęcego, aby zostały one pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Produkty przetworzone uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych, dla których można stosować informację „Produkt Polski”, muszą dodatkowo odpowiadać następującym wymaganiom:

• ich przetworzenie odbyło się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają wymagania wskazane powyżej dla produktów nieprzetworzonych, które mogą zostać oznakowane informacją „Produkt Polski”;
• inne niż wskazane wyżej składniki nie mogą przekraczać 25 proc. łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu (z wyłączeniem użytej wody) oraz składników tych nie można zastąpić takimi samymi składnikami, które zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybierając żywność z oznaczeniem „Produkt Polski” konsument ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców. Przy bogatej ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej żywności.

Kampania informacyjna „Produkt Polski” została zainaugurowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencją prasową, w której wzięli udział: Jan Krzysztof Ardanowski, Minister MRiRW, Grzegorz Pięta, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W konferencji uczestniczyli także szefowie firm państwowych: prezes PKN Orlen Daniel Obajtek i prezes KSC „Polski Cukier” Krzysztof Kowa.