Prezes PiS podczas konwencji w Szczecinie mówił, że "wolność musi być umocniona w sensie prawnym, odpowiedniego ustawodawstwa". W tym kontekście zapowiedział, że PiS zaproponuje zmiany w konstytucji.

"Będziemy oczywiście proponować zmiany w konstytucji, ale obawiam się, że nasi przeciwnicy są zwolennikami wolności (...) wyłącznie dla siebie. Natomiast tej prawdziwej wolności są przeciwnikami"

- powiedział Kaczyński.

Kaczyński mówił też, że "polska elita ekonomiczna musi być inna, nowa". Dodał, że "w Polsce energiczni, dobrzy, przedsiębiorczy ludzie muszą mieć szansę".

"Biznesmeni też mają przed sobą wiele różnych przeszkód, które można usunąć, i mamy też w biznesie wiele szklanych sufitów, których dobrzy, uczciwi biznesmeni nie są w stanie rozbić i przejść wyżej"

- mówił prezes PiS.

"(Przedsiębiorcy) powinni znaleźć się też bardzo wysoko w tych terenach, zastrzeżonych dzisiaj dla profitentów postkomunizmu, to się musi skończyć"

- zaznaczył Kaczyński.

Podczas konwencji w Szczecinie prezes Jarosław Kaczyński zadeklarował, że będzie trzynasta emerytura.

"Chcę to mocno podkreślić, bo wroga propaganda twierdzi, że jej nie będzie. Będzie. A w kolejnym roku, a może i wcześniej, będzie także czternasta"

- powiedział.

"Seniorzy muszą również brać udział w tym postępie, który będzie następował w naszej ojczyźnie" - zaznaczył Kaczyński. Zwrócił uwagę, że postęp ten "może być czasem szybszy, jeśli okoliczności zewnętrzne będą sprzyjające, a czasem wolniejszy (...) ale my sobie z tym będziemy dawali radę".

Powiedział również, że Polska będzie szła cały czas do przodu "w ramach tej naszej wielkiej koncepcji, która jest w tej chwili gotowa, opracowana i odnosi się do wielu dziedzin naszego życia publicznego, społecznego i gospodarczego". 

"My dążymy do tego, żeby to, co nazywa się zwykle prowincją, tą prowincją tak naprawdę przestawało być (...) My chcemy doprowadzić do większej równości w naszym kraju" - mówił. Wyjaśnił, że chodzi o to, "by ludzie, którzy mieszkają w różnych regionach mieli - przy takiej samej pracy - podobne dochody, a jeszcze w tej chwili tak nie jest, chociaż zbliżyliśmy się do tego" - wskazał. "I żeby mieli także podobne możliwości w innych sferach, także w sferze bardzo istotnej, na którą kładziemy nacisk - dostępu do kultury" - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Kaczyński w swoim wystąpieniu nawiązał też do kwestii ważnych dla polskiej wsi.

"Mamy dzisiaj taki stan rzeczy, w którym możemy już naprawdę z bardzo dużą pewnością zapowiedzieć, że polscy rolnicy otrzymają dopłaty do hektara na poziomie europejskim: 260 euro od hektara, teraz jest 200"

- zapowiedział prezes PiS. Jak dodał, "są różne ku temu przesłanki", a jedną z nich jest - jak podkreślił - "nasz sukces odniesiony w polityce międzynarodowej". Wyjaśnił, że chodzi o komisarza do spraw rolnictwa.

Jak przekonywał, "rolnictwu będą służyć także inne posunięcia, odnoszące się zarówno do różnego rodzaju dopłat, np. do paliwa, ale także te, które służą aktywizacji wsi", jak usprawnienie transportu, program budowy i poprawy dróg lokalnych czy odtwarzanie na wsi i w małych miasteczkach różnego rodzaju instytucji: komisariatów policji, placówek poczty, dworców kolejowych czy PKS-ów.

"Ważny jest dostęp do pracy o kilkadziesiąt kilometrów od domu" - ocenił Kaczyński.

Jak przypomniał, "są przecież takie miejsca w Polsce gdzie w jednym mieście jest tej pracy za mało, a w drugim - trzydzieści, czterdzieści kilometrów dalej, np. w Starachowicach czy Ostrowcu Świętokrzyskim - tej pracy jest w nadmiarze".

W ocenie Kaczyńskiego, aby obywatele mogli z tej pracy korzystać, muszą mieć też dostęp do dobrej komunikacji. "Musi być dobra komunikacja, żeby można było z tej pracy korzystać. Bez tego staje się to trudne, a dla pracujących nieopłacalne" - wskazał.

"Stąd ten wielki wysiłek, który podjęliśmy i który będziemy kontynuowali, jeżeli chodzi o zmiany, które odnoszą się do mniejszych miast i całej wsi" - zadeklarował.

"Zmieniło się już sporo, a zmieni się jeszcze więcej przez następne cztery lata, jeśli społeczeństwo nam zaufa. W całej Polsce, ale również tutaj, na ziemiach zachodniopomorskich"

- zadeklarował.

Kaczyński podkreślił przy tym, że zachodnie Pomorze, jego status i jego rozwój to polska racja stanu.