Agencja Fitch utrzymała wczoraj rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Agencja napisała w komunikacie m.in., że rating Polski odzwierciedla jej zróżnicowaną gospodarkę, członkostwo w Unii Europejskiej, silne podstawy makroekonomiczne i solidne ramy polityki wspierane przez stabilny sektor bankowy.

Kwieciński podkreślił, że eksperci Fitch oceniają bazę dla gospodarki polskiej jako na bardzo stabilną.

„Mówią w swoim uzasadnieniu również o bardzo rozsądnej polityce gospodarczej w naszym kraju, co daje podstawy do takich pozytywnych i stabilnych ocen naszej gospodarki”

– dodał.

Minister zaznaczył, że Agencja zwraca uwagę również na to, żeby dbać o zmniejszanie polskiego długu.

„I ten dług wyraźnie w Polsce zmniejsza się w stosunku do PKB. Agencja pisze również, że istotne jest uniezależnienie tego długu od zagranicy. I to też realizujemy, bo udział tego polskiego długu w walutach zagranicznych stale się zmniejsza”

– stwierdził Kwieciński.

W ocenie ministra to, co dzieje się w naszym kraju w bardzo dużym stopniu zależy od tego, co się dzieje w naszej gospodarce.

„A to, co się dzieje w naszej gospodarce jest bardzo pozytywne. To, co może mieć dla nas jakieś bardziej negatywne implikacje, to jest to, co może przyjść z zagranicy. To ryzyko, które istnieje dla naszej gospodarki bardziej powiązane jest z gospodarką światową, a nie z tym, co się dzieje w naszym kraju”

– ocenił Kwieciński.