"To dzisiejsze spotkanie do dobry prognostyk, dlatego, że spotykamy się w poważnym gronie osób, które odpowiadają za wiele spraw: społecznych, technologii i rozwoju, a nie tylko samego zdrowia. Samo zdrowie jako problem państwowy nie występuje. Zdrowie to nie tylko sprawa ministra zdrowia, to nie jest sprawa tylko resortowa, to jest sprawa całego państwa" - powiedział prof. Wojciech Maksymowicz.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego zauważył, że udało się zgromadzić znacznie większe grono zainteresowanych stanem aktualnym i przyszłością służbą zdrowia, zarówno tych, co mają zapewnić finansowanie, jak i dbających o każdy inny element systemu.

"Udało się uruchomić Agencję Badań Medycznych, zupełnie nowe ciało, za setki milionów złotych zajmuje się bardzo powiązanymi badaniami: nowych leków, nowych rozwiązań i technologii"

- mówił prof. Maksymowicz.

Wiceminister oświadczył, że jeśli chodzi o kształcenie lekarzy i personelu medycznego, to "w tej chwili możemy patrzeć spokojnie w przyszłość". Maksymowicz przyznał, że kształcimy obecnie o 3 tysięcy lekarzy więcej, co oznacza wzrost o połowę.