Wystawa „Sztuka” jest pierwszą z pięciu wystaw, z których każda poświęcona jest innemu fenomenowi architektonicznemu po 1918 r. 

W Krakowie rozpoczynamy cykl przeglądem dzieł z dwudziestolecia międzywojennego. Kraków był miejscem kształtowania zasad nowej sztuki tworzących podstawy dla nowoczesnej myśli architektonicznej, kierując spojrzenie współczesnych ku przyszłości: postępowi, funkcjonalności i wynikającej z nich estetyce. Jednocześnie poszukiwano dla odradzającego się niepodległego państwa stylu odzwierciedlającego narodową odrębność i spuściznę kulturową.

 – podkreślił w liście odczytanym podczas wernisażu wicepremier Piotr Gliński.

Krakowska ekspozycja ukazuje przekształcenia w zakresie urbanistyki, tendencji estetycznych, uwypukla także charakterystyczne dla lokalnego pejzażu architektonicznego pierwszych dekad XX wieku przenikanie się środowisk twórczych, a co za tym idzie powiązanie między architekturą a sztukami pięknymi i użytkowymi. Przypomina o czasach wkraczania miasta na ścieżkę metropolitalnego rozwoju, którego ślady do dziś są czytelne w architekturze i układzie przestrzennym Krakowa.

Wystawa będzie prezentowana od 27 września do 15 grudnia w dawnym Hotelu Cracovia przy al. Focha 1, który obecnie jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie.

Więcej informacji http://niaiu.pl/tozsamosc-krakow/

Pięć miast – pięć wystaw

„Tożsamość. 100 lat polskiej architektury” to pięć wystaw w pięciu miastach Polski, z których każda poświęcona jest innemu fenomenowi architektonicznemu po 1918 r. Opowiadają o lokalnych budynkach i przestrzeniach oraz twórczyniach i twórcach, którzy wpłynęli na kształt miast odzyskaniu niepodległości. Zadają przy tym pytania o społeczną tożsamość i zmianę, a także o rolę architektów i urbanistów w naszym codziennym życiu. O to, w jaki sposób ich działalność przyczynia się do budowy polskiego krajobrazu kulturowego oraz tożsamości miejsc, które zamieszkujemy.

Seria wystaw pozwoli pokazać, że różnorodne, lokalne procesy modernizacyjne splatają się ze sobą, by ostatecznie złożyć się na ogólny dorobek polskiej architektury i urbanistyki. Każda ekspozycja będzie poświęcona będzie innemu wycinkowi historii, będzie też miała inny wątek przewodni. W Krakowie twórcy ekspozycji skupią się na okresie 1918-1939, a tematem będzie „Sztuka”. W Warszawie (lata 1939-1956) motywem przewodnim będzie „Władza”, w Lublinie (lata 1956-1970) – „Społeczeństwo”, w Poznaniu (lata 1970-1989) – „Transfer”, natomiast w Katowicach (lata 1989-2018) – „Przemiana”. Wystawom będą towarzyszyły liczne wydarzenia: debaty, wykłady, spacery, warsztaty rodzinne i warsztaty dla szkół.

Organizatorem jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki – państwowa instytucja kultury, która poprzez działalność popularyzatorską, wystawienniczą, edukacyjną oraz wydawniczą kształtuje świadomość społeczną, promuje kulturę architektoniczną i urbanistyczną oraz podejmuje starania w kierunku zachowania narodowego dziedzictwa architektonicznego XX wieku.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Harmonogram wystaw:

Kraków: SZTUKA
Dawny Hotel Cracovia
27.09.2019 – 15.12.2019
Kuratorka: Małgorzata Jędrzejczyk

Warszawa: WŁADZA
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
08.10.2019 – 15.12.2019
Kurator: Grzegorz Mika

Lublin: SPOŁECZEŃSTWO
Centrum Spotkania Kultur
11.10.2019 – 15.12.2019
Kuratorzy: Marcin Semeniuk, Karol Krupa

Poznań: TRANSFER
Budynek „Alfa” w Poznaniu
18.10–15.12.2019
Kuratorka: Alicja Gzowska

Katowice: PRZEMIANA
Siedziba NOSPR w Katowicach
25.10.2019 – 15.12.2019
Kurator: Jakub Świerzawski