Lista informacyjna UNESCO  to spis miejsc uznanych za zasługujące na wpis na Listę światowego dziedzictwa, które znajdują się na terytorium danego Państwa-Strony. Listę tworzą obiekty, które państwo zamierza zaproponować do wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w ciągu 10 lat od daty zgłoszenia.

W chwili obecnej na Liście informacyjnej UNESCO znajdują się 4 obiekty zlokalizowane w Polsce:

  • Bukowe lasy o charakterze pierwotnym w Bieszczadzkim Parku Narodowym (2019) 
  • Gdańsk – miasto wolności i pamięci (2005)
  • Kanał Augustowski (2006)
  • Pienińska dolina Dunajca (2006)

Układ przestrzenny i zabudowa Gdyni jest jednym z najbardziej interesujących przykładów XX-wiecznej urbanistyki europejskiej. To miasto, które powstało z idei i determinacji kilku pokoleń ludzi mogących zrealizować swoje marzenia o odbudowie państwowości i polskiej gospodarki morskiej, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych zdobyczy myśli inżynierskiej. Wizje oraz wyobraźnia przestrzenna Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, czołowych polskich inżynierów, umożliwiły odbudowanie od podstaw morskiej potęgi gospodarczej Polski, dzięki czemu już w 1938 r. Gdynia była największym portem przeładunkowym na Bałtyku.

Obszar Modernistycznego Śródmieścia Gdyni obejmuje tę część miasta, która tworzy zwarty zespół zabudowy ukształtowany urbanistycznie i architektonicznie w okresie międzywojennym, zachowany pomimo kataklizmu II wojny światowej i uzupełniony w okresie powojennym z poszanowaniem zasad przyjętych przed wojną. 

Centrum miasta stanowi wyjątkowy zabytek europejskiej urbanistyki i architektury, w którym idee modernizmu zostały skonfrontowane ze zmieniającymi się potrzebami rozwijającego się miasta i portu, tworząc całość o charakterze wyraźnie nowoczesnym, ale równocześnie pozbawionym doktrynerskiego rysu. To jeden z najbardziej interesujących przykładów XX-wiecznej urbanistyki europejskiej. Autentyzm Gdyni dotyczy nie tylko układu urbanistycznego i zabudowy miejskiej, lecz także sfery niematerialnej, zwłaszcza w zakresie nazewnictwa budynków i ulic. O integralności tkanki miejskiej decyduje też silny związek architektury z zachowanym wystrojem wnętrz w budynkach użyteczności publicznej i kamienicach (dekoracje w klatkach schodowych i korytarzach, elementy stolarek, mozaikowe posadzki czy detale balustrad, uchwytów, skrzynek na listy, a nawet dźwigów osobowych).

Gdynia w sposób symboliczny podkreśla związek miasta z morzem – poprzez unikatowe pod względem urbanistycznym i krajobrazowym rozwiązanie – pirs w postaci Molo Południowego, jako przedłużenie reprezentacyjnej osi całego założenia. To także miasto, którego władze z które z dużym zaangażowaniem podchodzą do kwestii ochrony dziedzictwa kultury.