PKN ORLEN nieprzerwanie od lat uznawany jest za najcenniejszą markę w Polsce, wycenianą na poziomie 4,7 mld zł. Jest także jedyną w regionie firmą, która otrzymała już szósty raz z rzędu prestiżowy tytuł The Most Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute. Nagród i wyróżnień stale przybywa. Z początkiem września w trakcie XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy przedstawiciele PKN ORLEN odebrali wyróżnienie za zajęcie pierwszego miejsca na prestiżowej liście największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej w rankingu TOP 500 CEE 2019. W ostatnich latach to właśnie działalność międzynarodowa przyniosła koncernowi najwięcej korzyści. W ubiegłym roku został on całkowitym właścicielem czeskiego Unipetrolu, a ostatnio na Słowacji mówił o budowie sieci detalicznej na tym rynku. PKN ORLEN rozszerzył także współpracę z Kolejami Litewskimi, co przełożyło się na wzrost efektywności działań rafinerii w Możejkach. Poszerzanie zakresu działalności na sąsiednich rynkach przekłada się na coraz lepszą pozycję Polski jako znaczącego gracza na europejskim rynku paliwowo-energetycznym.

PKN ORLEN ma również niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Dzięki długofalowej strategii dywersyfikacji dostaw ropy naftowej obecnie już ponad 50 proc. surowca, który trafia do płockiej rafinerii, pochodzi z kierunków innych niż wschodni – m.in. z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA czy Afryki. Uniezależnienie się od dostaw z jednego kierunku jest jednym z priorytetów koncernu, bo gwarantuje większą stabilność, nawet w sytuacjach kryzysowych.

Pod skrzydłami orła

PKN ORLEN – jako jeden z czempionów polskiej gospodarki – aktywnie angażuje się we wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz innowacyjnych start-upów. W ubiegłym roku koncern współpracował z ok. 18 tysiącami dostawców, w większości z sektora MŚP. Model współpracy, który przyjęła spółka, zakłada otwarcie na konstruktywny dialog oraz pracę nad rozwiązaniami przynoszącymi wymierne korzyści obu stronom. PKN ORLEN docenia fakt, iż mniejsze przedsiębiorstwa uważnie śledzą zmieniające się trendy i sprawnie się do nich dostosowują.

Jak wynika z badań, Polacy są zdania, że liderzy polskiej gospodarki powinni wspierać rodzime firmy. Dane instytutu Kantar wskazują, że prawie 90 proc. badanych chętniej kupuje dany produkt wiedząc, że ma on krajowe pochodzenie, a 75 proc. twierdzi, że aktywną rolę we wspieraniu przedsiębiorczości w Polsce powinny odgrywać duże, narodowe koncerny. PKN ORLEN dokłada wszelkich starań, żeby umocnić produkty krajowych przedsiębiorców na swoich stacjach benzynowych. Obecnie już ponad 85 proc. oferty na stacjach PKN ORLEN w kraju jest wyprodukowanych w Polsce.

Z myślą o przyszłości

Dynamicznie zmieniające się otoczenie niesie wyzwania, przed którymi wkrótce stanie nie tylko Polska, ale i cały świat. Jednym z nich jest stopniowo malejąca rola ropy naftowej jako paliwa i rosnące znaczenie alternatywnych źródeł energii, takich jak wodór czy biopaliwa. PKN ORLEN już teraz prowadzi inwestycje związane z rozwojem produkcji petrochemicznej. Celem spółki jest to, aby Polska w najbliższych latach stała się jednym ze znaczących eksporterów. Koncern jest również zainteresowany rozwojem paliw alternatywnych, dlatego w obrębie swoich spółek prowadzi zaawansowane prace badawczo-rozwojowe w tym zakresie.

PKN ORLEN jest także liderem innowacji na polskim rynku. Aktywnie współpracuje ze start-upami. Młodzi nowatorzy, prócz wsparcia doświadczonych specjalistów, mogą liczyć m.in. na udostępnienie infrastruktury spółki do celów badawczo-rozwojowych czy dostęp do know-how firmy. Niedawno w ramach rządowego programu GovTech Polska PKN ORLEN podpisał zamówienie na opracowanie technologii, która pozwoli na automatyczną identyfikację pojazdów firmowych przypisanych do kart flotowych.