Rozbudowa Portu Zewnętrznego w Gdyni z poparciem Sejmu. Projekt budowy obiektu szansą na rozwój regionu

Niedawno przegłosowane przez Sejm ustawy są niezwykle ważne dla polskiej gospodarki morskiej, regionu oraz miasta Gdynia. Dynamika wzrostu przeładunków w polskich portach morskich jednoznacznie pokazuje, że należy inwestować w rozwój infrastruktury.

Zdjęcie ilustracyjne

W Porcie Gdynia odnotowano wzrost skonteneryzowanych przeładunków na poziomie 14 proc. w pierwszym półroczu 2019 r. w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. Brak wolnych terenów dla dalszego rozwoju portu stał się olbrzymim problemem, dlatego Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA zdecydował o realizacji zadania na miarę dokonań inżyniera Tadeusza Wendy, budowniczego gdyńskiego portu w latach 20. XX w. Na sztucznym lądzie, w oparciu o istniejące nabrzeża: Śląskie i Szwedzkie, ma powstać głębokowodny Port Zewnętrzny, wychodzący ponad obecny falochron ochronny, zwiększając powierzchnię portu o 180 ha oraz zdolności przeładunkowe o 2,5 mln TEU.

Projekt budowy obiektu wychodzącego w morze jest jedyną szansą nie tylko na dynamiczny rozwój portu, ale także na utrzymanie jego zdolności konkurencyjnej oraz wysokiej pozycji na rynku usług portowych w regionie Morza Bałtyckiego.

Skróci się czas rozładunku i załadunku towarów

Rozwój portów jest nieodłącznie związany z infrastrukturą drogową i kolejową na i przy terenach portowych. 24 czerwca doszło do zawarcia umowy wartej 1,5 mld zł na projekt „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdynia”, z czego 600 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Dzięki jednej z największych inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego polskie porty będą w stanie zwiększyć swój potencjał dzięki obsłudze znacznie dłuższych pociągów. Czas rozładunków i załadunków skróci się od kilku do kilkudziesięciu minut. Jednocześnie wzrośnie konkurencyjność portów ze względu na zwiększoną liczbę przyjmowanych i odprawianych ładunków. Kolej zyska na atrakcyjności względem innych środków transportu, a gospodarka kraju będzie rozwijać się jeszcze prężniej, generując przychody do budżetu centralnego i stymulując rozwój regionu.

Nowe prawo pobudzi rozwój portu

Kolejne etapy inwestycji nie mogłyby się odbyć bez wsparcia legislacyjnego w kwestiach portowych. 19 lipca Sejm  RP uchwalił nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich, dając zielone światło do budowy Drogi Czerwonej, która będzie finansowana z środków centralnych. To ogromny krok milowy na drodze do jednej z największych inwestycji Portu Gdynia. Jednym z założeń ustawy jest wprowadzenie możliwości uregulowania statusu dróg prowadzących do portów, których funkcją jest działalność o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Dodatkowo nowela dostosowuje polskie prawo do wymogów unijnych. Nastąpi także rozszerzenie m.in. kompetencji administracji morskiej ministra w obszarze kontroli nad obrotem nieruchomościami położonymi na terenie portów morskich.

Najważniejsza jednak ustawa dla Portu Gdynia w sprawie realizacji kluczowego dla rozwoju portu jak i gospodarki regionu projektu dotyczy bezpośrednio budowy portów zewnętrznych. 9 sierpnia Sejm przyjął specustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Ma ona na celu wprowadzenie ułatwień, umożliwiających sprawną realizację projektów rozbudowy portów morskich. Dotyczy ona tzw. portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, tj. portów w Gdyni, Gdańsku oraz zespołu portów Szczecin-Świnoujście, będących z ponad 95-proc. udziałem Skarbu Państwa. Ustawa ma wspomóc pełne wykorzystanie potencjału przeładunkowego Portu Gdynia.

– W zeszłym roku porty polskie przyniosły 40 mld zł zysku. To ogromny zastrzyk do naszego budżetu, w związku z tym nie możemy się zatrzymać nawet na chwilę, aby nie rozwijać portów. Na tę okoliczność została przygotowana specjalna specustawa dotycząca rozbudowy portów: w Gdańsku (jako rozbudowa Portu Centralnego), w Gdyni (budowa Portu Zewnętrznego) i w Świnoujściu (budowa terminala kontenerowego)

– zaznaczył Marek Gróbarczyk, ,minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Największa inwestycja w nowożytnej historii Portu Gdynia

Ustawa ma kluczowe znaczenie dla tempa i sprawności realizacji inwestycji, szczególnie w sytuacji braku niezagospodarowanych terenów wewnątrz portowych, co ma miejsce szczególnie w porcie gdyńskim. Specustawa dotycząca budowy portów zewnętrznych usprawni realizację przełomowych inwestycji w polskich portach. Minister wyjaśniał, że projekt nowych przepisów, który został przygotowany w resorcie gospodarki morskiej, wprowadza ułatwienia proceduralne usprawniające budowę portów zewnętrznych w ramach rozbudowy portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Według szacunków resortu bez nowej ustawy proces przygotowania inwestycji trwałby 7 lat, ale dzięki ustawie zostanie on skrócony do 3–4 lat.

– Projekt budowy Portu Zewnętrznego to największa inwestycja w nowożytnej historii Portu Gdynia, której celem jest zwiększenie możliwości przeładunkowych oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Portu Gdynia w regionie Morza Bałtyckiego

– podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

– Musimy stale inwestować i tworzyć taką infrastrukturę portową, która zaspokoi wymagania armatorów i poszczególnych terminali. Cieszymy się, że dostaliśmy zielone światło dla realizacji niezbędnych inwestycji dla rozwoju portu, aby mógł konkurować na Bałtyku i stać się portem docelowym dla statków z najdalszych zakątków świata – dodaje.

Kolejnym etapem było uzyskanie doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego w sprawie realizacji inwestycji. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP we współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdynia SA ogłosiło przetarg na świadczenie doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego dla realizacji projektu pn. „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia zamierza zrealizować ten projekt w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego), jeżeli doradca w ramach prac wykaże, a następnie wybrany partner potwierdzi w ofercie najkorzystniejszy stosunek korzyści do kosztów.

– Przyjęcie ustawy o portach zewnętrznych należy postrzegać w kontekście ambitnych planów inwestycyjnych Portu Gdynia, obsługującego coraz większe wolumeny ładunków. Wprowadzenie ułatwień proceduralnych przyspieszających budowę portów zewnętrznych jest szczególnie korzystne w sytuacji braku wolnych terenów rozwojowych w ich granicach administracyjnych portu. Realizacja projektu Portu Zewnętrznego w Gdyni ma służyć zarówno podniesieniu jego zdolności konkurencyjnej, zwiększając potencjał przeładunkowy i umożliwiając obsługę wielkich statków oceanicznych, jak i pozycji na bałtyckim rynku usług portowych – komentuje prof. UG, dr hab. Hanna Klimek z Instytutu Transportu i Handlu Morskiego.

Konkurencja na Bałtyku

– Coroczne rekordy przeładunkowe, a także brak możliwości rozbudowy wewnątrz portu pokazują, że  Port Zewnętrzny jest kluczem do sukcesu. Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Portów Zewnętrznych pozwoli na  dynamiczny rozwój Portu Gdynia i wykorzystania jego ogromnego potencjału. Cieszymy się, że dostaliśmy zielone światło dla realizacji niezbędnych inwestycji dla rozwoju Portu, aby mógł konkurować na Bałtyku i stać się portem docelowym dla statków z najdalszych zakątków świata

– komentuje Adam Meller, prezes ZMPG S.A.

Nowa obrotnica, pogłębienie basenów portowych i podejścia do 16,5 metra oraz budowa Portu Zewnętrznego to najbliższa przyszłość gdyńskiego portu, który ze względu na brak wolnych terenów dosłownie i w przenośni musi wyjść w morze. Dzieło rozpoczęte przez inżyniera Tadeusza Wendę ma dzisiaj swoich godnych kontynuatorów, którzy podjęli zadanie tworzenia nowej tkanki portowej. Najwyższa jakość zarządzania i stale rosnąca liczba obsługiwanych ładunków to wyraźny sygnał, że Port Gdynia jest na dobrej drodze wzrostu gospodarczego, najlepiej wykorzystuje potencjał regionu Morza Bałtyckiego, a co najważniejsze robi to z duchem zrównoważonego rozwoju w idei green port.

 

 


Źródło: niezalezna.pl

#port morski

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo