Pełniąc rolę wyznaczonego operatora pocztowego, spółka świadczy usługi na rzecz wszystkich obywateli, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Przepisy obowiązujące w UE precyzyjnie określają zadania, jakie spoczywają na operatorze wyznaczonym do świadczenia usług pocztowych. Jest on zobowiązany m.in. do posiadania odpowiednio gęstej sieci placówek, przy czym jedna stała placówka powinna przypadać na 6 tys. mieszkańców na terenie miast i na 85 km2 na wsi. Dzięki sieci liczącej ponad 7,6 tys. punktów Poczta Polska wypełnia te obowiązki. Co więcej, jest jedyną działającą w Polsce instytucją, która jest w stanie sprostać temu zadaniu.

Nie uda jej się jednak uciec przed tym, co nieuniknione w funkcjonowaniu wszystkich operatorów pocztowych działających w Europie, a mianowicie przed spadkiem tradycyjnej korespondencji. Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że cały rynek europejski podlega stałemu zmniejszeniu – wolumeny krajowych przesyłek listowych w latach 2007–2016 r. spadły o ponad 25 proc. W Polsce można zaobserwować podobne zjawisko. Coraz bardziej zaciera się granica między listem i paczką, coraz częściej mamy do czynienia z przesyłką. Obecnie usługi listowe Poczty Polskiej są wykorzystywane do przesyłania towarów. Warto podkreślić, że spółka jest jedynym operatorem świadczącym takie usługi. Jednocześnie szacuje się, że za cztery lata do obsłużenia będzie 848 mln paczek, czyli prawie dwa razy tyle, ile w tym roku. Wynika to z faktu, że coraz więcej Polaków robi zakupy w internecie.

Poczta Polska, widząc szansę rozwoju elektronicznych kanałów komunikacji, rozbuduje ofertę e-usług. Mocno stawia na rozwój związany z e-Commerce. Już dziś spółka jest jednym z głównych graczy na polskim rynku e-handlu. W 2017 r. została przyjęta nowa koncepcja rozwoju sieci logistycznej, dopasowana do rosnącej liczby paczek krajowych i zagranicznych. Głównym jej elementem stanie się centralny węzeł logistyczny zintegrowany z infrastrukturą transportową kraju. Centralny węzeł ma obsługiwać międzynarodowy handel e-commerce, m.in. w ramach współpracy Poczty z Chinami i rozwijającym się Nowym Jedwabnym Szlakiem.

By usprawnić obsługę przesyłek Poczta Polska wspólnie z partnerami z PKN Orlen, sklepami Żabka/Freshmarket oraz kioskami i salonikami prasowymi Ruchu, zbudowała największą w kraju sieć click&collect. Latem br. spółka zrobiła kolejny krok i postawiła na rozwój automatów paczkowych. Do końca października Polacy będą mogli zgłosić się po swoją przesyłkę do jednego z 200 automatów paczkowych, które są zainstalowane w wydzielonych strefach w placówkach pocztowych oraz w wybranych sklepach Biedronka.

Poczta Polska, będąca jedyną polską firmą kuriersko-logistyczną działającą na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, dziś przygotowuje się do pełnienia jeszcze jednej roli, czyli narodowego operatora cyfrowego. Warto pamiętać, że poczty w Europie są naturalnymi partnerami państw w zakresie e-Doręczeń, bo mają doświadczenie i odpowiednią infrastrukturę, dzięki czemu gwarantują poprawność i bezpieczeństwo tych usług.

Artykuł sponsorowany