XXXV Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin. "Prawo do życia często bywa lekceważone"

/ Twitter.com/JasnaGoraNews (@JasnaGoraNews)

  

Godność człowieka łączy się z prawem do życia; wspierajmy każde zagrożone życie – zaapelował dzisiaj na Jasnej Górze przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski bp Wiesław Śmigiel.

Bp Śmigiel wygłosił homilię podczas mszy będącej głównym punktem 35. Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Jak mówił, małżeństwo i rodzina chrześcijańskie potrzebują dziś powrotu do źródeł, a więc też do krzyża. „Kiedy człowiek staje pod krzyżem, uświadamia sobie, że staje wobec miłości, która przezwycięża grzech, nienawiść, egoizm” - akcentował bp Śmigiel.

Nawiązując do odczytanej podczas niedzielnej mszy ewangelicznej przypowieści o nieuczciwym rządcy zaznaczył, że wynika z niej przede wszystkim przekaz, że żaden sługa nie może służyć dwóm panom, Bogu i mamonie. Człowiek bowiem został stworzony i podarowany przez Boga, ale nie jest właścicielem świata, oraz że dobra doczesne nie są trwałe i wieczne.

- Dobra tego świata nie są złe same w sobie, ponieważ w Księdze Rodzaju możemy przeczytać, że wszystko, co uczynił Bóg, było bardzo dobre. Ale to decyzje człowieka sprawiają, że dobra mogą stać się złe. Ze swej natury mają one służyć człowiekowi, jego rozwojowi, ale trzeba zauważyć ich wartość i korzystać z nich roztropnie, zgodnie z bożym planem

- podkreślił bp Śmigiel.

Jak zaznaczył, odnosząc to w perspektywie wiary do tematu pielgrzymki, małżeństwo kobiety i mężczyzny, a dalej rodzina, a także nowe życie – to dary otrzymane od Boga.

- Człowiek od poczęcia do naturalnej śmierci to dar od Boga. Jest tak cenny, że Bóg przeznaczył go do życia wiecznego i zjednoczenia ze sobą. Godność człowieka to nie jedno z wielu błyskotliwych haseł medialnych, ale istotna wartość osoby, ponieważ swoje uzasadnienie i przyczynę ma w Bogu, stwórcy i odkupicielu człowieka - wyjaśniał.

Przypomniał, że w konstytucjach niemal wszystkich państw świata jest zapis o poszanowaniu godności człowieka. „Wszyscy się podpisują pod tym, nawet ludzie bez łaski wiary przyjmują to bezdyskusyjnie. I wszyscy mówią: jesteśmy obrońcami życia. Bardzo często słyszymy o poszanowaniu i obronie godności człowieka” - zaznaczył hierarcha.

- Wydaje się oczywiste, że godność człowieka łączy się z prawem do życia od poczęcia do naturalnej śmierci – ale to już nie jest takie oczywiste dla wielu. To jest prawo uniwersalne, dotyczące każdego, tym bardziej chrześcijanin powinien bezwzględnie szanować życie swoje i drugiego człowieka. Każde odstępstwo od tej normy jest brutalnym oddzieleniem wiary od życia, jakąś formą zakłamania - mówię o ludziach wiary

 - zastrzegł.

- Zasmuca fakt, że prawo do życia często bywa lekceważone. Papież Franciszek w adhortacji Amoris Laetitia – o miłości w rodzinie – przypomniał, że dzieci są kochane, zanim zrobią cokolwiek, aby na to zasłużyć. (…) Jednak wiele dzieci od początku – zapisał papież – jest opuszczanych, są okradane z dzieciństwa, przyszłości. Niektórym odbiera się prawo do narodzenia - mówił przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP.

„Papież Franciszek w encyklice Laudato Si napisał, że nie sposób pogodzić ekologii, wielkiej troski o przyrodę, która jest ważna, z zabijaniem nienarodzonych dzieci. Troska o każde życie to zadanie, które powierzył nam Bóg. Św. Jan Paweł II w adhortacji Christifideles Laici napisał bardzo mocno, że Kościół nigdy nie skapitulował i nie skapituluje w obliczu wszelkiego gwałtu nieustannie zadawanemu każdej osobie ludzkie i prawu do życia” - dodał.

- Prawo to przysługuje istocie ludzkiej we wszystkich fazach jej rozwoju, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, we wszystkich warunkach, a więc niezależnie od tego, czy jest zdrowa czy chora, w pełni sprawna czy upośledzona, bogata czy biedna - wszystko to jest wtórne

- zaakcentował biskup.

Jak zaznaczył, zdarza się, że rodzice boją się przyjąć nowe życie. Uznał, że jest to zawsze trudny do opisania dramat. Podkreślił, że potrzeba wówczas „pomocy innych: wsparcia modlitewnego, bardzo konkretnej pomocy; to nie jest czas na oceny, to jest czas na pomoc”.

- Jest to zadanie każdego człowieka wiary i dobrej woli, by zbyt łatwo nie oceniać, nie potępiać, ale pomóc przezwyciężyć trudności i lęki: tak czyni człowiek wielkiej wiary

 - wskazał bp Śmigiel.

„Przyjęte z miłością życie ludzkie to najpiękniejszy rodzaj współpracy z Bogiem w dziele stwarzania” - uznał hierarcha. „Dziś robimy rachunek sumienia i pytamy, czy prawda o godności człowieka nie pozostaje przypadkiem na marginesie naszego chrześcijańskiego życia, czy nie pozostaje martwą literą zapisaną na kartach dokumentów kościoła, ale czy jest w naszych sercach i sumieniach” - pytał.

- Czy nie stajemy się obojętni na to, co dzieje się za ścianą szpitali, domów opieki społecznej, a nawet za ścianą naszych domów? Czy doświadczamy bólu tych, których godność została naruszona? Czy mamy w sobie ewangeliczną wrażliwość, by otoczyć opieką każde życie od poczęcia do naturalnej śmierci, nawet jeśli to sporo kosztuje?

 - wzywał biskup.

„Wobec dramatu aborcji nie czas na przerzucanie odpowiedzialności i różnego rodzaju wojny. Trzeba zmiany naszego myślenia i mentalności, aby zakrólowała cywilizacja życia i miłości. Wspierajmy każde zagrożone życie przez modlitwę, pomoc materialną, pomoc prawną, każdy jakieś talenty otrzymał. Jest tyle rozwiązań, które mogą ocalić człowieka” - podkreślił.

Pielgrzymka od ponad 30 lat organizowana jest przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski. Jej celem jest przede wszystkim wzmocnienie polskich rodzin, zwrócenie uwagi na piękno powołania małżeńskiego, a także pomoc w przezwyciężeniu zagrożeń. Zebrani uczestniczą we wspólnej modlitwie, mogą również wysłuchać świadectw i konferencji o tematyce małżeńskiej i rodzinnej.

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: PAP, niezalezna.pl

Tagi

Wczytuję komentarze...

Nagrody BohaterONy 2019 r. wręczone

/ https://bohateron.pl/o-nas/nasze-nagrody/

  

22 osoby, firmy, instytucje i organizacje zostały wyróżnione Nagrodą BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich podczas Gali w Teatrze Wielkim w Warszawie. Nagrodę Specjalną otrzymali Zofia Pilecka-Optułowicz i Andrzej Pilecki.

W środę w warszawskim Teatrze Wielkim odbyła się Gala pierwszej edycji Nagrody BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: powstańcy warszawscy, członkowie Kapituły Nagrody i Komitetu Honorowego projektu, przedstawiciele partnerów, polskiego rządu, dyplomacji, samorządów, wojska, policji, a także reprezentacji polskich spółek i mediów.

Decyzją Kapituły Nagrody i internautów łącznie wyróżniono 22 osoby, firmy, instytucje i organizacje w 7 kategoriach. Komitet Organizacyjny Nagrody przyznał także Nagrodę Specjalną – za wytrwałość w dążeniu do prawdy oraz podtrzymywanie pamięci o rtm. Witoldzie Pileckim, który stał się dla nas symbolem niezłomności i odwagi - Zofii Pileckiej-Optułowicz i Andrzejowi Pileckiemu, dzieciom rtm. Witolda Pileckiego.

List do uczestników uroczystości skierował wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który jest przewodniczącym Kapituły Nagrody.

"Niezmiernie żałuję, że nie mogę osobiście uczestniczyć w dzisiejszej Gali, podczas której poznamy laureatów nagrody BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich"

- napisał szef resortu kultury w liście odczytanym przez wiceminister kultury Wandę Zwinogrodzką.

Przypomniał, że "organizowana od kilku lat kampania BohaterON – włącz historię konsekwentnie powiększa swój zasięg". "Z wielkim uznaniem obserwuję, jak akcja pisania listów, pocztówek, laurek do Powstańców Warszawskich angażuje coraz więcej – w szczególności młodych – ludzi. Ta społeczna inicjatywa niesie ze sobą ogromną wartość edukacyjną, kształtując w jej uczestnikach świadomość historyczną i narodową" - ocenił wicepremier.

Gliński dodał, że jako minister kultury i dziedzictwa narodowego z radością objął funkcję przewodniczącego kapituły przyznającej tegoroczne nagrody. "Firmy, osoby bądź instytucje, które wyjątkowo przyczyniły się do popularyzacji wiedzy o historii Polski, zostaną wyróżnione w siedmiu kategoriach. Wszystkim laureatom składam najserdeczniejsze gratulacje" - napisał.

"Państwa zaangażowanie jest tym bardziej godne docenienia, że nie ma przecież wymiaru utylitarnego. Nie spodziewacie się Państwo żadnych osobistych korzyści, chcecie po prostu przysłużyć się Rzeczpospolitej, dokładając swoją cegiełkę w wymagającym procesie budowania patriotyzmu wśród kolejnych pokoleń Polaków"

- podkreślił.

Wicepremier Gliński zwracając się do Powstańców Warszawskich napisał: "bez Was nie byłoby nas dziś tutaj". "Oddajemy dziś hołd całemu Waszemu pokoleniu – pokoleniu młodych ludzi, którzy, nie oglądając się na tak cenną przecież wartość własnego życia, 1 sierpnia 1944 r. stawili czoła niemieckiej machinie wojennej" - zaznaczył minister kultury.

Nagroda BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich została ustanowiona przez Fundację Rosa i Fundację Sensoria – organizatorów ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! – w celu wyróżnienia tych, których aktywność w 2018 roku w szczególny sposób promowała wiedzę o historii Polski z lat 1918–89 oraz edukację historyczno-patriotyczną.


Spośród zgłoszonych blisko 200 kandydatów do wyróżnienia Komitet Organizacyjny Nagrody wybrał po pięciu nominowanych w siedmiu kategoriach: dziennikarz, firma, instytucja, nauczyciel, organizacja non-profit, osoba publiczna i pasjonat. O tym, kto zostanie laureatem Złotych, Srebrnych i Brązowych BohaterONów, zdecydowała Kapituła Nagrody składająca się z przedstawicieli polskiego rządu, historyków, osób publicznych, przedstawicieli środowisk kombatanckich oraz ambasadorów kampanii BohaterON – włącz historię!. Ponadto, na podstawie wyników głosowania internautów w każdej kategorii przyznano Złotego BohaterONa Publiczności.

W kategorii "dziennikarz" Złotego BohaterONa otrzymał Tadeusz Płużański (Telewizja Polska, Polskie Radio); Srebrnego - Tomasz Wolny (TVP2); Brązowego - Piotr Kuśmierzak (Polsat News). Złotego BohaterONa Publiczności odebrał Tomasz Wolny.

W dziedzinie "firma" nagrodzeni zostali: Złotym BohaterONem - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo; Srebrnym - Przewozy Regionalne POLREGIO; Brązowym - TOM-TECH. Złoty BohaterON Publiczności przyznano Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN.

Złotego BohaterONa w kategorii "instytucja" przyznano Instytutowi Pileckiego, Srebrnego - Narodowemu Banku Polskiemu, Brązowego - Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Publiczność uhonorowała Narodowy Bank Polski.

W kategorii "nauczyciel" Złoty BohaterON otrzymał Przemysław Szot (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1 w Brzegu Dolnym); Srebrny - Ludmiła Fabiszewska (Miejskie Przedszkole nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim); Brązowy - Adam Czarniawski (Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie). Nagrodę publiczności odebrał Przemysław Szot.

Złotym BohaterONem w kategorii "Organizacja non-profit" wyróżniona została Fundacja Willa Jasny Dom; Srebrnym - Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej; Brązowym - Fundacja PZU. Publiczność nagrodziła Fundację Generał Elżbiety Zawackiej.

W dziedzinie "osoba publiczna" Złotego BohaterONa otrzymał Dariusz "Maleo" Malejonek; Srebrnego - dr Karol Nawrocki; Brązowego - Filip Chajzer, który również odebrał Złotego BohaterONa Publiczności.

W kategorii "pasjonat" nagrodę Złoty BohaterON otrzymał Patrick Ney; Srebrny - Mikołaj Kaczmarek; Brązowy - Piotr Jeżółkowski. Złotego BohaterONa Publiczności otrzymał Mikołaj Kaczmarek. Ney powiedział, że ma nadzieję, iż jest "dowodem na to, że nie trzeba być ani Polakiem, ani polskim bohaterem, aby kochać Polskę i działać na rzecz upamiętnienia polskich bohaterów i ofiar".

 

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: niezalezna.pl, PAP


Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl