Rynkiewicz zmarł w ubiegłą niedzielę, 15 września.

Urodził się w grudniu 1927 r. w Stołowiczach w ówczesnym województwie nowogródzkim (obecnie terytorium Białorusi). W 1940 r. został deportowany do ZSRR, w 1942 r. wydostał się z Armią Andersa do Iranu. W następnym roku trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie spędził resztę życia.

Po ukończeniu szkoły lotniczej dla małoletnich w latach 1947-1953 służył w RAF w stopniu sierżanta w służbach technicznych. Następnie studiował elektrotechnikę w Polytechnic of North London, w latach 1957-1963 pracował jako inżynier, wykładał w Twickenham College of Technology (1963-1965) i Southall College of Technology (1965-1988).

Rynkiewicz był aktywnym działaczem polskiej społeczności emigracyjnej w Londynie, będąc m.in. prezesem Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii (1974-1990) i pełniąc przez wiele lat różne funkcje we władzach Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie.

W latach 1973-1991 - przez cztery kadencje - Rynkiewicz wchodził w skład Rady Narodowej RP, organu doradczego prezydenta i rządu RP na uchodźctwie. Od 8 sierpnia 1990 do 22 grudnia 1990 był ministrem spraw emigracji w drugim gabinecie Edwarda Szczepanika - ostatnim Rządzie RP na uchodźctwie. Po śmierci Jerzego Ostoja - Koźniewskiego (zmarł 4 września 2014) był ostatnim żyjącym ministrem emigracyjnych rządów RP.

Artur Rynkiewicz został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP.