Nabór do służby w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej na chwilę obecną jest procedurą ciągłą i składa się z dwóch etapów. Funkcjonariuszem może zostać "osoba do 35 roku życia, posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, przynajmniej średnie wykształcenie, o nieposzlakowanej opinii, gotowa poddać się szczególnej dyscyplinie służbowej" - zaznaczył podpułkownik. W tym roku NwOSG ma 90 wakatów, a w przyszłym roku 130.

Pierwszy etap odbywa się w komendzie oddziału od złożenia dokumentów i rozmowy wstępnej, która zadecyduje o tym, czy dany kandydat będzie poddawany dalszej procedurze związanej z naborem. Następnie przechodzi testy sprawnościowe, z wiedzy ogólnej, czy też psychologiczne, potem kierowany jest przed komisję lekarską. Dokumenty od kandydatów, nie są przyjmowane tylko i wyłącznie w siedzibie NwOSG w Warszawie, ale też w czterech placówkach w Łodzi, Bydgoszczy, Radomiu oraz Nowym Dworze Mazowieckim. Zaznaczył jednak, że "fakt złożenia swojego wniosku o przyjęcie do służby w Łodzi, czy Bydgoszczy wcale nie obliguje komendanta oddziału, żeby to miasto było macierzystą jednostką rekrutowanego.

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Kandydaci rozwiązują tam testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Po pozytywnym zaliczeniu kandydaci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby.

Jeżeli kandydat przejdzie te dwa etapy pozytywnie przyjmowany jest do służby.

"Po przyjęciu kierujemy nowych funkcjonariuszy na wstępne szkolenia i przygotowanie do ślubowania. Trwa to dwa tygodnie, po których funkcjonariusze kierowani są na przeszkolenie, które składa się z dwóch części. Pierwsza to szkolenie podstawowe, które trwa 3,5 miesiąca. Po nim następuje miesiąc praktyki w oddziale, w którym się przyjęli do służby"

- tłumaczył naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia NwOSG.

"Funkcjonariusz po ukończeniu szkolenia i przyjęciu do służby zarabia 3 400 zł netto. Ma również prawo do nagrody rocznej w wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia, popularnie zwaną trzynastką" - powiedział funkcjonariusz, który wskazał, że "podczas siedmiu miesięcy szkolenia są to mniejsze pieniądze w kwocie 2 300 zł netto, ale za to funkcjonariusze mają nieodpłatnie zagwarantowane wyżywienie i zamieszkanie".

"Przede wszystkim służba w Straży Granicznej daje stabilizację zawodową, pewność zatrudnienia oraz możliwość rozwoju zawodowego. Osoba, która przychodzi do służby już na starcie wie, że ma przed sobą pewną ścieżkę kariery zawodowej, a więc może awansować na kolejne stopnie i stanowiska służbowe z umiejętnościami, które w toku służby poszerza na szkoleniach" – powiedział Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Jak dodał, "Służba w naszym oddziale to także szansa na udział w misjach zagranicznych np. w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej".

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego został utworzony w 2004 r. Swoje zadania realizuje wewnątrz kraju, obejmując swoim zasięgiem trzy centralne województwa: mazowieckie, łódzkie oraz kujawsko-pomorskie. NwOSG zapewnia obsługę ruchu granicznego na pięciu przejściach lotniczych znajdujących się w Placówce SG Warszawa-Okęcie, Placówce SG Warszawa-Modlin, Placówce SG w Łodzi, Placówce SG w Bydgoszczy oraz w Placówce SG w Lesznowoli z Grupą Zamiejscową w Radomiu. W strukturach oddziału znajduje się także Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

Więcej informacji na temat naboru do służby w Nadwiślańskim Oddziale SG można znaleźć na jego stronie nadwislanski.strazgraniczna.pl.