Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 4,4 proc. (wobec wzrostu o 6,7 proc. w sierpniu 2018 r.). W porównaniu z lipcem 2019 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 0,1 proc.
- podał urząd statystyczny.

Dodano, że w sierpniu 2019 r. tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w cenach stałych rok do roku było o 1,3 p. proc. niższe niż w lipcu br. Jednocześnie GUS zauważył, że w sierpniu 2019 r. wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku odnotowano w większości grup.

Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” największy wzrost w sierpniu 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. (w cenach stałych) zaobserwowano w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 12,0 proc. wobec wzrostu o 6,9 proc. przed rokiem).
- informuje GUS.

Wzrost sprzedaży odnotowano również w jednostkach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami (o 3,0 proc. wobec wzrostu o 11,0 proc. przed rokiem), żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (o 1,5 proc. wobec wzrostu o 1,0 proc. przed rokiem) oraz w podmiotach sprzedających paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 1,3 proc. wobec wzrostu o 7,7 proc. przed rokiem).

Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” większy niż przeciętny wzrost wykazały podmioty zaklasyfikowane do grup: „meble, rtv, agd” (o 11,6 proc.), „tekstylia, odzież, obuwie” (o 7,2 proc.), a także „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 6,8 proc.). Spadek sprzedaży odnotowano natomiast w przedsiębiorstwach zaklasyfikowanych do grupy „pozostałe” (o 0,9 proc.)
- wynika ze statystyk GUS.

Zgodnie z piątkowymi danymi w okresie styczeń-sierpień 2019 r. wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym wyniósł 5,9 proc. wobec wzrostu o 6,8 proc. w 2018 r.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2019 r. była o 0,4 proc. wyższa w porównaniu z lipcem br.
- zaznacza GUS.