Ks. Wójtowicz: Osoby o utrwalonej tendencji homoseksualnej nie są zdolne do życia w celibacie

- Kryteria Kościoła są tu bardzo jasne. Dokumenty Stolicy Apostolskiej mówią, że jeśli ktoś ma głęboko zakorzenione skłonności homoseksualne, to nie powinien być w seminarium duchownym - powiedział w wywiadzie dla KAI ks. Wojciech Wójtowicz, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.

zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com/CC0/Senlay

Pytany jak należy rozumieć homoseksualizm „głęboko zakorzeniony”, ks. Wójtowicz odpowiada - powołując się na opinie psychologów i seksuologów - że „praktyki natury homoseksualnej, które nie są jednorazowe oraz wykraczają poza ramy incydentalnego, niechcianego czy nieoczekiwanego zdarzenia, to pierwszy, mocny argument do uznania tej skłonności za głęboko zakorzenioną. Wstępnym kryterium oceny są więc mechanizmy utrwalenia”.

Przewodniczący Konferencji Rektorów wyjaśnia ponadto, że „doświadczenie przekonuje, że osoby o utrwalonej tendencji homoseksualnej, potwierdzonej praktyką, nie są zdolne do życia w celibacie". Dodaje, że "inaczej jest, gdy chodzi o osoby mające lęki, dylematy czy napięcia w tej sferze, zwłaszcza w okresie rozwojowym, na etapie dojrzewania do pełnej identyfikacji”.

Dodaje, że „takie kwestie powinny zostać podjęte już na wstępnym etapie rozeznawania powołania, w szczerej, pełnej szacunku rozmowie rektora i kandydata”. Przytacza też stanowisko papieża Franciszka, który podkreśla, że droga powołania do kapłaństwa i życia w celibacie nie jest drogą dla osób homoseksualnych.

Ks. Wójtowicz informuje o nacisku jaki obecnie przywiązuje się do kształtowania dojrzałości w dziedzinie seksualnej w trakcie formacji w polskich seminariach duchownych. Wyjaśnia, że bardzo silny akcent położony jest na tę sferę już w pierwszym, propedeutycznym roku formacji.

„Korzystamy z szansy - wyjaśnia odwołując się do doświadczeń WSD w Koszalinie - jaką stanowi rok wstępny. W zespole ludzi pracujących na tzw. propedeutyku jest ojciec rodziny, doktor nauk medycznych kilku specjalizacji, także tej z seksuologii, który prowadzi zajęcia nt. dojrzałej, wolnej od uzależnień męskości. Mamy też panią psychiatrę, matkę rodziny, która prowadzi warsztaty o różnicach w przeżywaniu płciowości, w sposobach komunikowania się, ucząc tym samym odpowiedzialnych relacji z kobietami. Prowadzone są też warsztaty rozwoju osobowościowego o znacznie szerszym charakterze”.

Informuje również, że niekiedy alumni muszą skorzystać ze specjalistycznej terapii. I to nie tylko na polu zmagania się z własną męskością czy czystością (wstrzemięźliwością seksualną), ale także w innych sferach. „Szukamy więc pomocy psychologów, lekarzy, słowem kompetentnych ludzi” - wyjaśnia.

Ks. Wójtowicz pytany przez KAI o formowanie przyszłych kapłanów w sferze czekających ich relacji z kobietami, odpowiada, że „zasadniczym kryterium budowania relacji księdza i kobiety, nie tracąc nic z tożsamości prezbitera, jest zdolność do postawienia się w roli ojca albo brata, bez sztucznej pozy i kokieterii, a kiedy indziej, w odniesieniu do kobiet starszych, także syna”. Dodaje, że „jest to wyzwanie, do którego stale się dorasta, także przez wyciąganie wniosków z popełnianych błędów”.

Przytacza też znane z historii przykłady przyjaźni między kobietami a duchownymi, choćby św. Franciszka i św. Klarę. Wyjaśnia, że „oboje tych świętych cechowała wielka wolność duchowa, a wszystko co dokonywało się w ich życiu poza Chrystusem uznali za śmieci”. Dodaje, że warunkiem „sine qua non” relacji kapłana z kobietą jest mocne trwanie przy Chrystusie oraz dojrzała osobowość. Zaznacza również, że w nawiązywaniu relacji między kapłanem a kobietą potrzeba dużo jasności a ponadto niezbędny jest transparentny komunikat, na jakich zasadach maja opierać się te relacje i jakie są granice, których w żadnym wypadku nie można przekroczyć.

Rektor WSD w Koszalinie w wywiadzie dla KAI informuje ponadto na czym będą polegać wprowadzane obecnie reformy kształcenia przyszłych kapłanów zawarte w „Ratio institutionis sacerdotalis”, nad którym prace zostały już zakończone, a które będzie poddane pod głosowanie na najbliższym, październikowym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Przewodniczący Konferencji Rektorów jest świadom kryzysu powołań kapłańskich w Polsce i w szczegółowy sposób analizuje jego przyczyny.

Pełen tekst wywiadu tutaj.

 

Źródło: KAI, niezalezna.pl

#Ks. Wojciech Wójtowicz #homoseksualizm #ksiądz #seminarium duchowne

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo