Fundusz Trójmorza. Wehikuł inwestycyjny na rzecz rozwoju infrastruktury regionu Trójmorza

Fundusz Trójmorza to fundusz komercyjny, który jest ekonomicznym wymiarem inicjatywy Trójmorza i wehikułem inwestycyjnym do finansowania kluczowych projektów infrastrukturalnych w regionie Trójmorza. - Docelowe zaangażowanie wszystkich uczestników Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza ma wynieść 3-5 mld euro - mówiła podczas śniadania prasowego prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka.

niezalezna.pl

Fundusz Trójmorza uzupełnia i wzmacnia zaangażowanie kapitałowe poszczególnych krajów Trójmorza i instrumentów finansowych UE.

Jest inicjatywą komercyjną i rynkową, która zapewni zróżnicowane możliwości inwestycyjne i atrakcyjny zwrot dla inwestorów. Jej celem jest zarabianie i przynoszenie zysków inwestorom.

Fundusz to inwestycja gospodarcza wspierająca rozwój regionu na osi północ-południe.

Fundusz Trójmorza powstał z inicjatywy polskiego banku rozwoju - Banku Gospodarstwa Krajowego, a jego akt założycielski podpisali prezesi banków rozwoju z Polski i z Rumunii.

Inwestycje założycielskie - polski bank rozwoju BGK i rumuński bank rozwoju Exim Bank - zapowiedziały wpłaty w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro.

Docelowe zaangażowanie wszystkich uczestników Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza ma wynieść 3-5 mld euro 

- mówiła podczas śniadania prasowego Beata Daszyńska-Muzyczka.

Głównym celem Funduszu Trójmorza jest inwestowanie w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w osi północ-południe w krajach Trójmorza oraz wyrównywanie różnic w rozwoju poszczególnych regionów UE.

Szacuje się, że PKB krajów Trójmorza wzroście o 35 proc. w okresie od 2018 do 2030 roku, a udział regionu w PKB całej UE powinien zwiększyć się z 11 proc. do 13 proc.

Prezes BGK zwróciła uwagę podczas śniadania prasowego, że w budżecie UE na infrastrukturę przeznaczone jest 40 mld euro, co oznacza, że na siedem lat daje to 6 mld euro rocznie, a potrzeby infrastrukturalne do 2030 roku wynoszą 570 mld euro. 

Fundusz skoncentruje się na projektach tworzących infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w regionie Trójmorza

- mówił zaś pierwszy wiceprezes zarządu BGK Paweł Nierady.

Podkreślił on, że fundusz ma charakter komercyjny.

Obok środków, które będą pochodzić od nas i od innych banków rozwoju, najważniejszą częścią rozwoju funduszu jest zaangażowanie kapitałów prywatnych. Niektórzy z tych inwestorów mogą mieć swoje własne wymagania, wynikające z ich statutu

- dodał.

 

 Źródło: niezalezna.pl

 

#Bank Gospodarstwa Krajowego #Fundusz Trójmorza #BGK #trójmorze

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo