Jak podała rzeczniczka GIOŚ, bezpośrednim powodem wezwania gmin do sprawdzenia procedur była sierpniowa awaria kolektorów przesyłających ścieki do oczyszczalni "Czajka" w Warszawie.

Na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Wojewódzkie Inspektoraty skierowały do gmin informacje o konieczności sprawdzenia procedur na wypadek poważnej awarii.
- poinformowała.

Sprawdzenie przez gminy procedur „jest wezwaniem do uporządkowania wszystkich kwestii związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska”.

Liczymy na to, że gminy, które są organami nadzorującymi dla oczyszczalni gminnych, na przykładzie fatalnych dla środowiska skutków awarii w MPWiK w Warszawie i doprowadzenia do katastrofy ekologicznej w Wiśle, potraktują priorytetowo wezwanie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
- podkreśliła Borowska.

W przyszłym roku mają się ponadto odbyć kontrole oczyszczalni w całej Polsce.

Kilka dni po awarii w Warszawie minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk zarządzeniem skierowanym do Wód Polskich zlecił kontrole instalacji ściekowych w całym kraju. Instalacje mają być sprawdzone pod względem funkcjonowania systemów zabezpieczających, a także pod kątem pozwoleń wodnoprawnych.

Rzeczniczka GIOŚ podkreśliła, że w przypadku oczyszczalni ścieków w pozwoleniu wodnoprawnym są określone „substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, których występowanie determinuje konieczność zastosowania procedur poważnej awarii”.