Mateusz Morawiecki spotkał się z premier Rumunii Vioricą Dancilą.

Po tym spotkaniu szef polskiego rządu podziękował stronie rumuńskiej za przygotowanie wystawy z okazji 100-lecia stosunków polsko-rumuńskich. Podkreślił, że nawet w czasach "dużo trudniejszych niż dzisiaj" Polska i Rumunia były bardzo bliskimi partnerami. Przypomniał też czas, gdy polskie władze, by utrzymać ciągłość państwa polskiego, znalazły się na uchodźstwie, a przystankiem na ich drodze była właśnie Rumunia; dodał, że polski rząd gościł tam 80 lat temu.

Mateusz Morawiecki podkreślił też, że to, co w przeszłości tak bardzo mocno łączyło oba kraje, również i dziś jest ważnym wspomnieniem i "buduje braterstwo wspólnej historii i dzisiejszych problemów".

Zaznaczył, że jeśli chodzi o kwestie współczesne, to z premier Rumunii "właściwie we wszystkich sprawach" miał "bardzo podobne, jeśli nie jednolite zdanie".

Jeśli chodzi o energetykę - podkreślał Morawiecki - "Rumunia odkrywa nowe depozyty gazu ziemnego na szelfie Morza Czarnego i blisko wybrzeża, także na lądzie, mając jednocześnie zasoby, które będą w stanie zapewnić zaopatrzenie w gaz Europy Środkowej".

"My także budujemy infrastrukturę do tego, by Polska mogła być takim środkowoeuropejskim hubem w dystrybucji gazu; budujemy interkonektor na Słowację, przez Węgry do Rumunii, zwiększając bezpieczeństwo całej Europy Środkowej"

- zaznaczył.

Dodał, że Polska jest w tej dziedzinie otwarta na partnerstwo i wspólne projekty.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Polskę i Rumunię łączą też projekty infrastrukturalne, a oba kraje uzgodniły też bardzo daleko idącą współpracę w sprawie podstawowych wyzwań na polu europejskim - w polityce klimatycznej, budżetowej, wieloletnich ramach finansowych, polityce przemysłowej i kwestiach konkurencyjności.

"Na naszej sesji wspólnej omawialiśmy szeroko kwestię konkurencyjności naszych gospodarek w kontekście również wykonywania zapisów traktowych traktatu UE, np. swobody świadczenia usług, która jest cały czas jeszcze nie do końca respektowana i wykonywana w ramach UE. Toteż dobrze widać na tym przykładzie, jak bogate państwa zachodniej Europy korzystają z dostępu do rynku rumuńskiego i polskiego, korzystają z siły naszych bardzo utalentowanych pracowników, z naszych ludzi, naszych talentów, otwarcia rynków"

- mówił premier.

Z kolei Podczas wspólnej konferencji prasowej obojga szefów rządów Dancila powiedziała, że "Polska jest bliskim przyjacielem, strategicznym partnerem jak również godnym zaufania sojusznikiem dla Rumunii".

"Dzisiejsze konsultacje pozwoliły na nakreślenie i odnotowanie postępów we współpracy między naszymi krajami i ustalenie punktów dla przyszłej współpracy"

- mówiła.

Dancila dodała też, że z zadowoleniem przyjęła podpisanie szeregu memorandów w takich dziedzinach, "które są o szczególnym znaczeniu dla rozwoju naszych krajów". Wskazała tu na infrastrukturę, transport, energię, komunikację, cyfryzację, przedsiębiorczość czy zarządzanie funduszami europejskimi.

"W ramach dyskusji ustaliliśmy wzmocnienie partnerstwa strategicznego oraz dynamicznego wszechstronnego i złożonego dialogu politycznego we wszystkich dziedzinach"

- mówiła rumuńska premier.

Dodała, że podczas spotkania podkreślono "obiecującą perspektywę współpracy gospodarczej", jeśli chodzi o wymianę handlową.

"Cieszy nas to, że biznesmeni z Polski zwiększają inwestycje w naszym kraju. Z kolei inwestorzy rumuńscy przejawiają zwiększone zainteresowanie rynkiem polskim"

- wskazała.

Dancila zapewniła, iż jest przekonana, że można zwiększyć współpracę gospodarczą i branżową, "by doszła ona do poziomu, który mamy w zakresie bezpieczeństwa, gdzie mamy współpracę w zakresie flanki wschodniej NATO".

Poinformowała, że podczas spotkania poruszono też tematykę europejską.

"Chcemy współpracować ściśle na podstawie wizji, stanowisk i podejść, które są zbieżne. Chcemy mieć wspólne podejście do takich tematów jak brexit, wieloletnie ramy finansowe, polityka spójności i wspólna polityka rolna"

- oświadczyła.