Pomysłodawcami budowy pomnika i organizacją wszystkich uroczystości byli Piotr Stec i Stefan Kukowski, który wykonał projekt pomnika, scenariusze uroczystości i całą wizualizacją wraz z realizacją .Organizacją i nadzorem budowy, konferencji  i Zlotu Patriotycznego zajął się komandor  Piotr Stec.

Częścią artystyczno-muzyczną kierował Bogusław Tadrowski z Klubu Gazety Polskiej  Elbląg II wraz ze swoim zespołem "Bugi".

Mszę Świętą za Ojczyznę, patriotyczną homilię w kościele Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Waplewie Wielkim odprawił proboszcz ks. Arkadiusz Borzyszkowski. Ksiądz ułożył też tekst i przygotował przysięgę wierności Krzyżowi Chrystusowemu, którą poprowadził przed krzyżem misyjnym na terenie kościoła,. Rytu wojskowego i historycznego nadał poczet sztandarowy Szwadronu Kawalerii im.Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich w historycznych strojach.

Konferencję naukową w Domu Kultury prowadził Piotr Stec. Pierwszym prelegentem był dr Przemysław Wójtowicz "Ludobójstwo na Narodzie Polskim w okresie II wojny światowej", następnie prof. dr hab. Piotr Niwiński  "Polskie Podziemie Niepodległościowe 1945-1963" oraz prof. dr hab. Karol Polejowski "Żołnierze Wyklęci na Powiślu i Kaszubach".

Specjalne podziękowania otrzymali też profesorowie od organizatora - przeora pomorskiego, które wręczał wespół z miejscowym proboszczem. Podziękowania takie otrzymali prof. dr hab. Grzegorz Berendt oraz red. Piotr Szubarczyk.

Wielka wystawa w Domu Kultury "Polska Walcząca" IPN  cieszyła się zainteresowaniem wielu zgromadzonych mieszkańców. Wystawa będzie eksponowana także w kilku pobliskich szkołach.

Odsłonięcie pamiątkowego Głazu w Tulicach, poświęconego Ince i Żołnierzom Wyklętym rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu narodowego. Przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele: organizatora - Wielki Kanclerz Stefan Kukowski, samorządowców - wójt gminy Stary Targ Wiesław Kaźmierski, nauki - prof. dr hab. Grzegorz Berendt, który przedstawił sylwetkę Danuty Siedzikówny i Żołnierzy Niezłomnych. Asystą przy pomniku była asysta honorowa więzienia ze  Sztumu, poczet sztandarowy Szwadronu Kawalerii oraz poczet ze sztandarem szkoły im. Danuty Siedzikówny.

Główny organizator Piotr Stec za wiele lat społecznego, patriotycznego działania oraz zaangażowanie swojego czasu i środków przy uroczystościach budowy pomnika otrzymał z rąk Kanclerza Kapituły Stefana Kukowskiego prestiżowy Medal 100. lecia Niepodległości.

Po tym, w lesie, przy ognisku, był Zlot Patriotyczny rozpoczęty wspólną pieśnią intonowaną przez Bogusława Tadrowskiego i jego zespół BUGI. Kawalerowie Przeoratu Pomorskiego rozdali darmowe śpiewniki patriotyczne. Wprowadzenie i historyczne wstawki były w rewelacyjnym wykonaniu red. Piotra Szubarczyka. Bogusław Tandrowski za wielkie zasługi na niwie społecznego szerzenia patriotyzmu otrzymał od Przeoratu Pomorskiego Medal 250 lecia Orderu Świętego Stanisława. Na mecie Pomorskiego Rajdu Rowerowego "Nasza Polska" czekali kawalerowi Orderu Ś.S. wręczając każdemu uczestnikowi imienne podziękowania i opaskę odblaskową.

Puchary wręczali wójt gminy Stary Targ Wiesław Kaźmierski (wielce zaangażowany przy budowie infrastruktury przy pomniku), komandor sztumski Piotr Stec oraz Stefan Kukowski. Było także wiele dyplomów dla mieszkańców, którzy spontanicznie i z wielkim zapałem włączyli się w w to wiekopomne dzieło. Wieczorem odbył koncert grupy BUGI, wspólne śpiewy, ognisko, grill.  

Patronem uroczystości by: J.E. Ks. Jacek Jezierski - Biskup Elbląski, Jarosław Sellin - Wiceminister  Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Anna Fotyga - Europoseł do Parlamentu Europejskiego, Antoni Szymański - Senator Rzeczypospolitej, Jarosław Szarek - Prezes IPN, Mirosław Golon -Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, Jan Józef Kasprzyk - Szef Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, Karol Nawrocki - Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, Stefan Kukowski - Wielki Kanclerz Orderu Świętego Stanisława. Głównym pomysłodawcą i organizatorem całości był Przeorat Pomorski Orderu Świętego Stanisława.

Całość uroczystości, modlitwa na mszy Świętej, następnie konferencja naukowa, odsłonięcie pomnika i koncert z grillem , mogła się odbyć dzięki licznie przybyłej na te uroczystości mieszkańców okolicznych wiosek Waplewo – Tulice jak miast Sztum, Dzierzgoń , Elbląg