Wojciech N. dziesięć lat temu odbywał karę pozbawienia wolności w opolskim zakładzie karnym za przestępstwa przeciwko mieniu. Latem tego roku trafił ponownie do tego samego więzienia, jednak tym razem w charakterze funkcjonariusza. Po miesiącu został zwolniony z pracy, a do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa.

"Zawiadomienie dotyczy popełnienia przestępstwa oszustwa przez złożenie fałszywego oświadczenia o niekaralności i wyłudzenia miesięcznych poborów. Obecnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające mające na celu określenie, czy są podstawy do wszczęcia dochodzenia, bo musimy brać pod uwagę fakt zatarcia kary"

- wyjaśnił prokurator Bar.