W Polsce płyny od papierosów elektronicznych podlegają:

- Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446), stanowi, że producenci płynów do elektronicznych papierosów mają obowiązek rejestracji produkowanych przez siebie płynów w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych oraz, co bardzo ważne, przed rejestracją płyny do papierosów elektronicznych podlegają badaniom laboratoryjnym przed wprowadzeniem do obrotu. Ustawa ta, również reguluje zakaz sprzedaży tychże produktów osobom poniżej 18. roku życia.

Polska jako jeden z nielicznych krajów Unii Europejskiej wprowadziła zakaz sprzedaży sprzętu oraz płynów do papierosów elektronicznych zawierających nikotynę w sklepach internetowych.

- Sklepy sprzedające płyny do papierosów elektronicznych podlegają kontrolom Inspekcji Sanitarnej w zakresie przestrzegania zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych zgodnie z art. 44c ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) oraz art.27c ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. z 2019 r. poz.59) w związku z podejrzeniem wprowadzenia do obrotu środków zastępczych.

Służby sanitarne w Polsce dokonują kontroli sprzedawanych w Polsce płynów do papierosów elektronicznych pod kątem zawartości w nich THC, czy ewentualnie innych nielegalnych substancji, aby uniknąć sytuacji jaka miała miejsce w USA.

Stowarzyszenie STOPP apeluje również do użytkowników elektronicznych papierosów, aby nabywali płyny jedynie od legalnie działających przedsiębiorców oraz o nieeksperymentowanie z jakimkolwiek nielegalnymi substancjami jak np. THC.