Średnia wysokość zapomogi dla najuboższych i bezrobotnych poszukujących pracy wynosi 481 euro miesięcznie- wynika z danych ogłoszonych przez krajowy instytut ubezpieczeń społecznych, INPS.

Łącznie napłynęło blisko półtora miliona wniosków o przyznanie dochodu obywatelskiego; 90 tys. z nich jest nadal rozpatrywanych.

Wsparciem zostanie objętych razem 2,3 miliona osób. Prawie 90 proc. z nich to obywatele włoscy. Pozostali to imigranci, mieszkający od dłuższego czasu we Włoszech.

Dochód waha się w zależności od sytuacji finansowej rodziny bądź osób samotnych od 200 do ponad 1000 euro.

Wypłata pierwszych świadczeń rozpoczęła się w maju.

Aby móc się o nie ubiegać, trzeba spełniać ściśle określone kryteria finansowe. Dochód rodziny składającej wniosek nie może przekraczać 9360 euro rocznie, a wartość mieszkania nie może przekraczać 30 tys. euro. Indywidualny wnioskodawca nie może posiadać majątku większego niż 6 tysięcy euro, a rodzina - 10 tysięcy euro.

Prowadzone są systematyczne kontrole, by wykryć oszustwa przy korzystaniu z dochodu obywatelskiego. W początkowych miesiącach jego obowiązywania stwierdzono przypadki pobierania zapomogi i jednoczesnej pracy na czarno.

Ten rodzaj wsparcia, wprowadzony przez pierwszy rząd Giuseppe Contego, który pracował do początku września, był ostro krytykowany przez ówczesną opozycję, w tym także przez centrolewicową Partię Demokratyczną, od niedawna nowego koalicjanta Ruchu Pięciu Gwiazd. Przeciwnicy dochodu, forsowanego przez tę antysystemową formację, oceniali, że to zachęta do braku aktywności. Nazywany był też "jałmużną".

Pomoc ta została utrzymana w kontrakcie koalicyjnym Ruchu i centrolewicy w sprawie powołania drugiego rządu Contego, pracującego od 5 września.