W hołdzie funkcjonariuszom, kapelanom i pracownikom Straży Więziennej, pełniącym służbę na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, poległym w walkach z niemieckim i sowieckim najeźdźcą, zamordowanym w niemieckich obozach i sowieckich łagrach, w tym – ofiarom zbrodni katyńskiej, zgładzonym przez NKWD w Katyniu, Kalininie, Charkowie, Kijowie i Mińsku wiosną 1940 roku oraz innym ofiarom komunistycznych represji okresu stalinowskiego, w setną rocznicę powołania więziennictwa w II Rzeczypospolitej Polskiej. 

– napisano na tablicy.

Odsłonili ją nadzorujący więziennictwo wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz dyrektor okręgowy w Katowicach płk Andrzej Baliński.

Jak mówił gen. Kitliński, współczesna Służba Więzienna jest sukcesorką tradycji przedwojennej Straży Więziennej. „Dlatego z należnym poprzednim pokoleniom szacunkiem przechowuje i czci pamięć o minionych latach i swoich poprzednikach” – wskazał. Wiceminister Wójcik ocenił, że „dzięki przedwojennym funkcjonariuszom Straży Więziennej dzisiaj możemy żyć w państwie suwerennym, niepodległym i wolnym”.

Szczególnym gościem uroczystości była prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Tarnowskich Górach Krystyna Zatoń. Jej ojca, funkcjonariusza Straży Więziennej z Tarnowskich Gór, zamordowano w Twerze.

My, synowie i córki jesteśmy z naszych ojców bardzo dumni, że nie wyparli się wiary, godła i nie zhańbili ojczyzny. 

– mówiła.

Uroczystość poprzedziła msza św. pod przewodnictwem biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka. Pod właśnie odsłoniętą tablicą odbył się uroczysty apel pamięci i została oddana salwa honorowa. Na zakończenie zorganizowano defiladę Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej ze sztandarem Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Poza przedstawicielami Służby Więziennej i innych służb mundurowych, w uroczystościach brali udział m.in. przedstawiciele resortu sprawiedliwości, władz wojewódzkich, samorządowych i wymiaru sprawiedliwości.

Jak przypomniała rzeczniczka dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Katowicach mjr Justyna Siedlecka, Służba Więzienna od kilkunastu lat oddaje hołd i upamiętnia byłych funkcjonariuszy, pracowników i kapelanów szczególnie zasłużonych dla polskiego więziennictwa – ofiar represji i zbrodni sowieckich, niemieckich i okresu stalinowskiego.

W ubiegłym roku na placu katedralnym w Sosnowcu odsłonięto pomnik poświęcony „Funkcjonariuszom służb mundurowych, urzędnikom państwowym i samorządowym, którzy poświęcili swoje życie w służbie Bogu, niepodległej ojczyźnie i społeczeństwu”. „W środowisku duszpasterskim i w więziennictwie zrodziła się inicjatywa odsłonięcia przy pomniku tablicy pamiątkowej poświęconej więziennikom i kapelanom więziennym Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego” – wskazała Siedlecka.

Dotąd w regionie jedynie na murach aresztów śledczych w Tarnowskich Górach i Mysłowicach znajdowały się tablice upamiętniające służących w tych jednostkach strażników więziennych, zamordowanych w 1940 r.