Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej w poniedziałek rozpoczyna kampanię "4 lata plus". W jej ramach w oknach budynku ministerstwa umieszczono plakaty z informacją o efektach najważniejszych reform i programów, które zostały uruchomione przez resort rodziny.

Minister Borys-Szopa podkreśliła, że w centrum działań rządu Zjednoczonej Prawicy jest rodzina.

"To przede wszystkim program, który całkowicie odmienił sposób postrzegania polityki społecznej w Polsce, czyli "Rodzina 500 plus". Ale nie tylko. To także tzw. wyprawka szkolna, czyli "Dobry start", to wspieranie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi – "Maluch plus". Nie zapominamy jednak o osobach starszych, mniej samodzielnych. "Mama 4 plus", "Emerytura plus", przywrócenie wieku emerytalnego, utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a od października świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – to rozwiązania, dzięki którym stopniowo poprawia się sytuacja osób najbardziej potrzebujących wsparcia"

– stwierdziła minister.

Sztandarowym działaniem MRPiPS stał się, zapowiadany w kampanii wyborczej, program "Rodzina 500 plus". Ruszył on 1 kwietnia 2016 r. Początkowo świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie było wypłacane na drugie i kolejne dziecko. Wsparcie na pierwsze dziecko otrzymywały jedynie rodziny, w których dochód netto na osobę nie przekraczał 800 zł (lub 1200 zł dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne). Od lipca tego roku świadczenie jest wypłacane na każde dziecko, bez względu na dochód rodziny.

"Do rodzin trafiło blisko 80 mld zł z tytułu świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu "Rodzina 500 plus". W przyszłym roku na wsparcie rodzin przeznaczane będzie ok. 4 proc. PKB, dużo więcej niż przed czterema laty (1,78 proc.)"

– wskazała Borys-Szopa.

W 2018 r. ministerstwo uruchomiło program "Dobry Start". W jego ramach raz w roku uczniowie otrzymują 300 zł na wyprawkę szkolną. Świadczenie przysługuje uczniom do 20. roku życia (lub 24. roku w przypadku uczniów z niepełnosprawnością). Roczny koszt tego programu to 1,4 mld zł.

MRPiPS kontynuowało i zmodyfikowało – działający od 2011 r. – program dofinansowujący funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Od 2017 r. program jest realizowany pod nazwą "Maluch plus". W 2015 r. w Polsce było ok. 3 tys. placówek zapewniających ok. 84 tys. miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. Z prognoz ministerstwa wynika, że do końca 2019 r. dzięki programowi "Maluch plus" w całym kraju będzie ok. 169,9 tys. miejsc dla najmłodszych.

"Od czterech lat nasze wysiłki skoncentrowane są na inwestycji w rodzinę. Nasze programy – uruchomione na bezprecedensową skalę – zmniejszają nierówności społeczne, ograniczają ubóstwo i przywracają godność osobom, które do tej pory często były niezauważane przez poprzednie rządy"

– powiedziała minister rodziny.

Od marca tego roku działa program "Mama 4 plus". W jego ramach matki co najmniej czworga dzieci mogą otrzymać świadczenie uzupełniające, jeśli nie zdołały wypracować minimalnej emerytury (w niektórych przypadkach świadczenie jest wypłacane także ojcom). Do końca sierpnia świadczenie przyznano już 50,2 tys. osobom. W tym roku na jego wypłatę w budżecie państwa zarezerwowano ponad 801 mln zł.

Minister podkreśliła, że w latach 2016-2019 o jedną czwartą wzrosła minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna – z 882,56 zł do 1100 zł. Podczas konwencji wyborczej PiS w Lublinie politycy tej partii zapowiedzieli podniesienie najniższej emerytury do 1200 zł.

Ponadto w maju tego roku ok. 9,72 mln osób pobierających emerytury i renty otrzymało tzw. "Emeryturę plus" – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości minimalnej emerytury.

Od przyszłego roku wzrasta także minimalne wynagrodzenie za pracę – z obecnych 2250 zł do 2600 zł brutto.

"Tym ruchem pokazujemy, że naprawdę nam zależy na dobrobycie Polaków. Jesteśmy zdeterminowani do tego, by zerwać z łatką taniej siły roboczej. Jesteśmy przedsiębiorczym narodem, mamy mnóstwo talentów. Zacznijmy je wykorzystywać. Z korzyścią dla wszystkich"

– podkreśliła minister Borys-Szopa.

Wskazała, że pensja minimalna wzrośnie tym samym o 350 zł, a w zestawieniu z rokiem 2015 – o 850 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wyniesie w przyszłym roku 17 zł – o 2,30 zł więcej niż obecnie. "Przypomnę tylko, że to nasz rząd w 2017 r. wprowadził minimalną stawkę godzinową, która położyła kres groszowym wynagrodzeniom" – dodała minister.

MRPiPS zwraca też uwagę na działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. Po ubiegłorocznym proteście niepełnosprawnych w Sejmie utworzony został Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który funkcjonuje od 1 stycznia br. Tegoroczne przychody SFWON mają wynieść 647 mln złotych. Z pieniędzy tych realizowane mają być programy wsparcia społecznego, zawodowego i zdrowotnego osób niepełnosprawnych.

1 października rusza program wypłaty świadczenia w wysokości do 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z szacunków ZUS wynika, że od października br. do marca 2020 r. wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet ok. 850 tys. osób.

Minister rodziny zaznaczyła, że cztery lata pracy resortu rodziny "to dowód, że społeczeństwo wreszcie może zaufać rządowi".

"Nie składaliśmy pustych obietnic, nie rzucaliśmy słów na wiatr. Dotrzymaliśmy umowy społecznej, jaką było przywrócenie wieku emerytalnego czy wprowadzenie programu +Rodzina 500 plus+. Udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodni"

– powiedziała Borys-Szopa.