Jak podał w poniedziałkowym wydaniu dziennik, "polski Kościół jest coraz bliżej uruchomienia specjalnego funduszu, z którego opłacana byłaby pomoc dla ofiar wykorzystywania seksualnego".

"Jak dowiedziała się 'Rzeczpospolita', biskupi diecezjalni wyrazili już zgodę na jego uruchomienie" - czytamy.

Według "Rz" środki z funduszu będą przeznaczane na pomoc dla osób, które były molestowane seksualnie przez duchownych.

"Będą one mogły liczyć m.in. na wsparcie prawne. Z pieniędzy tych mogłyby być także finansowane terapie psychologiczne oraz program edukacyjno-stypendialny. Jest także pomysł, by w kilku miastach w Polsce otworzyć profesjonalne poradnie psychologiczno-prawne, które oferowałyby pokrzywdzonym także pomoc duszpasterską"

- doniosła "Rz".