Dziś we Włocławku odbywa się spotkanie modlitewne pod hasłem "Polska pod Krzyżem". Ma ono być wypełnieniem testamentu duchowego św. Jana Pawła II, który w 1997 r. wzywał do obrony krzyża "od Tatr aż do Bałtyku".

W związku z tak doniosłym wydarzeniem pytamy dziś znane osobistości ze świata mediów, polityki, sportu i sztuki o intencje dla Polski - jakie intencje dotyczące naszej Ojczyzny zanieśliby Bogu?

"Moją intencją jest, abyśmy zakończyli wojnę polsko-polską. Bardzo bym się chciała o to modlić. Zawarłam to w „Hymnie Inki”, który był insertem w „Gazecie Polskiej”. Napisałam tam, że „ból, że wojna to jest polsko-polska”. Bardzo bym chciała, żeby Polacy umieli ze sobą rozmawiać, w czasach pokoju umieli tworzyć, rozwijać  się i pracować dla dobra kraju, a nie przeciwko sobie"

- apelowała Alicja Węgorzewska wybitna śpiewaczka operowa i dyrektor naczelna Opery Kameralnej w Warszawie.

"Moja intencja jest taka, żebyśmy nie dali się sprowokować, żebyśmy pozostali spokojni, wręcz stoiccy i żeby każdy, kto czuje się Polakiem, czuł się częścią narodu, który jest na tyle mądry, żeby się zjednoczyć. Chciałbym, abyśmy zarówno teraz, jak i przyszłości kierowali się w naszych poczynaniach sercem i żebyśmy dogłębnie zrozumieli, że tutaj jest nasze miejsce na ziemi, które musimy dobrze zagospodarować. Musimy, kierując się sercem, brać nieustająco odpowiedzialność za Polskę"

- wskazywał aktor Redbad Klynstra-Komarnicki.

"Moja intencja dla Polski skupia się wokół wartości: Spokój, Bóg, wiara, honor, ojczyzna, patriotyzm, rodzina, polski język, szacunek i szczęście. Oby w sercu każdego Polaka były to zawsze wartości najważniejsze"

- powiedział nam aktor Jarosław Jakimowicz.