"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2019 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 1,0 proc. i spadku cen towarów – o 0,3 proc.). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9 proc. (w tym usług – o 4,3 proc. i towarów – o 2,3 proc.)"

- podał GUS.

Urząd statystyczny wyjaśnił, że w sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,2 proc.), transportu (o 0,5 proc.), restauracji i hoteli (o 0,5 proc.) oraz łączności (o 0,8 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio po 0,05 p. proc. i po 0,03 p. proc.

Niższe ceny żywności (o 0,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,5 proc.) obniżyły ten wskaźnik po 0,07 p. proc. W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 7,8 proc.), mieszkania (o 1,6 proc.), restauracji i hoteli (o 4,7 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 2,8 proc.) oraz zdrowia (o 3,6 proc.) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o 1,73 p. proc., 0,39 p. proc., 0,29 p. proc. oraz po 0,18 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,4 proc.) oraz w zakresie łączności (o 0,7 proc.) oraz transportu (o 0,2 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,07 p. proc., 0,03 p. proc. i 0,02 p. proc.

Jak wynika z danych GUS, na wzrost cen żywności w ujęciu rocznym złożyły się, m.in.: droższe o 34,8 proc. warzywa, owoce - o 7,3 proc, droższy o 24,9 proc. cukier, mięso wieprzowe - o 12,8 proc. Pieczywo podrożało o 9,4 proc.

Najbardziej w ujęciu rocznym potaniało masło, za które w sierpniu br. płacono o 9,6 proc. mniej niż w tym samym miesiącu zeszłego roku, a jaja były tańsze o 4,6 proc.

W sierpniu br. niższe były także m.in. ceny samochodów osobowych (o 4,2 proc. rdr), energii elektrycznej (o 5,8 proc.), sprzętu telekomunikacyjnego (o 8,2 proc.).

GUS zaznacza, że w 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, największy udział wydatków w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych mają żywność i napoje bezalkoholowe (24,89 proc.) oraz towary i usługi związane z użytkowaniem mieszkania lub domu i nośniki energii (19,17 proc.).

"W sierpniu 2019 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.)"

- zauważa urząd statystyczny.