W skład Konferencji Przewodniczących wchodzi przewodniczący PE David Sassoli i szefowie parlamentarnych grup politycznych. W czwartek przyjęli oni kalendarz przesłuchań kandydatów na komisarzy. Wynika z niego, że rozpoczną się one 30 września i potrwają do 8 października.

Kandydaci będą musieli przedstawić na przesłuchaniach swój program i wizję pracy. Przesłuchania odbędą się przed odpowiednimi dla zakresu ich obowiązków komisjami parlamentarnymi. Następnie komisje, obradując za zamkniętymi drzwiami, przygotują ocenę wystąpienia oraz kompetencji kandydata. W przeszłości zdarzyło się, że negatywna ocena spowodowała wycofanie kandydatury.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem 15 października Konferencja Przewodniczących Komisji (europarlamentu) dokona oceny wyników wszystkich przesłuchań i przekaże swoje wnioski Konferencji Przewodniczących PE. To ostatnie ciało jest odpowiedzialne za ostateczną ocenę i decyzję o zamknięciu przesłuchań lub kontynuowaniu prac w PE.

Jeśli potrzebne będą dodatkowe przesłuchania dotychczas zgłoszonych kandydatów lub alternatywnych, odbędą się one 14 i 15 października, a następnie zostaną ocenione przez Konferencję Przewodniczących Komisji 16 października, przed ostateczną decyzją o zamknięciu przesłuchań przez Konferencję Przewodniczących PE 17 października.

Cały skład KE musi zostać następnie zatwierdzony przez PE w jednym głosowaniu. Odbędzie się ono na sesji plenarnej 23 października w Strasburgu. Przewodniczący i komisarze po zatwierdzeniu przez europarlament są oficjalnie mianowani przez Radę Europejską, która stanowi większością kwalifikowaną.

Szczegółowy harmonogram zawierający informacje, który desygnowany komisarz zostanie wysłuchany przez które komisje i w jakim terminie, zostanie ustalony przez Konferencję Przewodniczących PE na jej następnym posiedzeniu 19 września.

Przyszła szefowa KE Ursula von der Leyen przedstawiła we wtorek kandydatów na komisarzy z przypisanymi do nich zadaniami. Po zatwierdzeniu proponowanego składu KE przez europarlament Rada Europejska oficjalnie mianuje Komisję Europejską.