Strona czeska przekazała, że poza szefami rządów państw V4 – Polski, Czech, Słowacji i Węgier - w czwartkowym spotkaniu uczestniczyć mają premierzy: Serbii - Ana Brnabić, Macedonii Północnej - Zoran Zaew, Czarnogóry - Duszko Marković, Albanii - Edi Rama, Bośni i Hercegowiny - Denis Zvizdić. Według agencji CTK pierwotnie potwierdzona wizyta wicepremiera Kosowa, została przez stronę kosowską odwołana; Kosowo ma reprezentować dyplomata z placówki w Czechach.

Ma to związek z wypowiedziami prezydenta Czech Milosza Zemana, który w środę podczas wizyty w Belgradzie oznajmił, że chce z czeskimi politykami rozmawiać o możliwości cofnięcia uznania państwowości Kosowa.

"Spotkanie w tak szerokim gronie ma na celu wsparcie krajów Bałkanów Zachodnich w ich dążeniu do wejścia w struktury unijne. Chcemy zainspirować pozostałych członków UE do szybszego działania w tej sprawie"

– mówił przed wylotem doradca szefa polskiego rządu Paweł Jabłoński. Jak dodał, Polska - podobnie jak Czechy i pozostałe kraje V4 - opowiada się za jak najszybszym rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych krajów Bałkanów Zachodnich.

"Spotkanie w rozszerzonym formacie stanowić będzie więc okazję do omówienia spraw dotyczących relacji pomiędzy UE a regionem Bałkanów Zachodnich, z uwzględnieniem zmian instytucjonalnych w UE, polityki rozszerzenia czy współpracy w dziedzinie transportu i energetyki. Omówione zostaną też problemy międzynarodowe angażujące zarówno Unię, jak i kraje Bałkanów Zachodnich, m.in. zmiany klimatu w kontekście Szczytu Klimatycznego ONZ w 2019 r., bezpieczeństwo i obrona, w tym współpraca w dziedzinie zapobiegania migracjom oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej" - wskazał Jabłoński.

Dodał, że podczas spotkania planowane jest przyjęcie deklaracji premierów państw V4 dotyczącej współpracy z regionem Bałkanów Zachodnich.

Bałkany Zachodnie to przyjęte w UE określenie dla sześciu krajów Europy Południowo-Wschodniej, objętych polityką rozszerzenia UE: Republiki Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Republiki Kosowa, Republiki Macedonii Północnej i Republiki Serbii.

Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy podkreślał, że Polska, wraz z grupą krajów tzw. młodej UE, jednoznacznie wspiera politykę rozszerzenia UE i dostrzega w niej szansę dla Europy.

"Państwa nowej Unii odrabiają swoją lekcję w zakresie wsparcia i promowania polityki rozszerzenia. Polska chce być w tym względzie liderem i pokazała to podczas swojego przewodnictwa w Procesie Berlińskim i szczytu Bałkanów Zachodnich"

– mówił podczas jednej z debat Szynkowski vel Sęk.

Natomiast szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz podczas niedawnego spotkania z szefem dyplomacji Albanii Gentem Cakajem podkreślał, że Polska w pełni popiera europejską perspektywę całego regionu Bałkanów Zachodnich, w szczególności Albanii i opowiada się za szybkim rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną.

"Liczymy, że takie decyzje podjęte zostaną podczas październikowego posiedzenia Rady ds. Ogólnych UE" - mówił.

Czaputowicz podkreślał też zaangażowanie Polski w tym regionie, wskazując na lipcowy szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu.

"Zaowocował on podjęciem konkretnych działań, które przyczyniają się do poprawy połączeń w regionie i przyspieszą, mamy taką nadzieję, proces integracji europejskiej państw aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej"

mówił. Minister przypominał, że podczas szczytu została ogłoszona m.in. tzw. connectivity agenda o wartości 180 mln euro, która obejmuje osiem projektów infrastrukturalnych, w tym modernizację wspólnej kolejowej stacji granicznej, instalację urządzeń sygnalizacyjnych, rozbudowę autostrad, linii przesyłowych energii elektrycznej czy budowę gazociągu.

Jabłoński poinformował, że spotkanie w Pradze będzie podzielone na dwie części - w pierwszej uczestniczyć będą szefowie rządów krajów V4, a następnie odbędą się rozmowy z udziałem premierów państw Bałkanów Zachodnich. "Podczas sesji szefów rządów V4 zostanie poruszona m.in. kwestia współpracy krajów wyszehradzkich, a także bieżące kwestie europejskie, w związku ze zbliżającym się unijnym szczytem, który odbędzie się w październiku. Chodzi m.in. o temat wieloletnich ram finansowych po 2020 r., brexitu czy polityki klimatycznej" - wskazał Jabłoński.

Ponadto, jak dodał, podczas spotkania pojawi się zapewne temat nowej Komisji Europejskiej.

Przyszła szefowa KE Ursula von der Leyen przedstawiła we wtorek kandydatów na komisarzy z przypisanymi do nich zadaniami. Po oficjalnym przedstawieniu tej listy Parlament Europejski będzie głosował nad całym kolegium komisarzy. Przed głosowaniem odbędą się przesłuchania kandydatów na komisarzy w odpowiednich komisjach. Ostatnim krokiem procedury jest formalne powołanie Komisji Europejskiej przez Radę Europejską.

Po zakończeniu czwartkowego spotkania, na godz. 14.30, zaplanowano wspólną konferencję prasową szefów rządów V4.