Chodzi o stare fotografie oddające atmosferę tego niezwykłego czasu. Z nich zostanie przygotowana specjalna prezentacja, adresowana głównie do młodych. To w ramach realizowanego także w sanktuarium projektu +Nadzieja. Zwycięstwo+ wspartego przez program Niepodległa z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Częstochowie. 

- podało Biuro Prasowe Jasnej Góry. 

Organizatorzy zachęcają do odszukania zdjęć dokumentujące 4-6 czerwca 1979 r., kiedy Jan Paweł II przebywał w Częstochowie.

„Zapytaj dziadków, rodziców, znajomych, przyjaciół, poszukaj, pokaż innym, daj szansę młodym zobaczenia tego, co zostało zapisane na fotografii” - apelują

Mogą to być zdjęcia papieża, Jasnej Góry, ale także tras przejazdu Jana Pawła II, placów modlitwy, kościołów, domów, pojedynczych osób i grup pielgrzymkowych. Osoby, które mają takie fotografie, mogą przesyłać je w formie elektronicznej na adres:

zdjeciezpapiezem@gmail.com,

dostarczyć je osobiście lub tradycyjną pocztą na adres:

Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego (ul. o. Augustyna Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa z dopiskiem „Co nam zostało z tamtych dni”).

Zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie www.nadziejazwyciestwo.pl. Zostanie z nich przygotowana wystawa plenerowa w formie plansz, która będzie prezentowana na Jasnej Górze i w innych miejscach, w tym w szkołach. W akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które są twórcami zdjęć lub mają niezbędne prawa do dysponowania nimi.