Jak wyjaśnił rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel, posiedzenie HELCOM w Tallinie było planowane wcześniej, jednak w ostatniej chwili została poszerzona o punkt dotyczący awarii kolektorów w Warszawie i zrzucie części ścieków do Wisły.

Według rzecznika, HELCOM interesują przede wszystkim wyniki inspekcji ochrony środowiska, które biorą pod uwagę biogeny. Kieruzel wskazał, że Polska jest zobowiązana, aby nie dostarczać do Bałtyku zanieczyszczeń tego typu, do czego może się jednak przyczynić awaria w Warszawie.

Stolica - zwrócił uwagę rzecznik - przed 2012 rokiem była jednym z miejsc, które najbardziej zanieczyszczały Bałtyk biogenami, a zaprzestanie funkcjonowania kolektorów i zrzut ścieków może być powrotem do tego stanu. Jak zaznaczył Kieruzel, to zaniepokoiło państwa zrzeszone w HELCOM.

Na razie dostępne są jednak jedynie wstępne wyniki w tym zakresie, a na ostateczne należy zaczekać. Po potwierdzeniu badań i przedstawieniu ich członkom HELCOM Polska może zostać wezwana do podjęcia konkretnych działań. Jak zaznaczył Kieruzel, jest za wcześnie, aby mówić o ewentualnych karach.

Pryzowicz na posiedzeniu ma m.in. potwierdzić, że doszło do awarii i zrelacjonować działania, jakie organy państwa podejmują w tej sprawie. Przedstawiciel opowie m.in. o budowie alternatywnego bypassa ściekowego na moście pontonowym na Wiśle. Budowę zlecił premier Mateusz Morawiecki, a odpowiadały za to m.in. Wody Polskie. "Akurat na ten temat możemy najwięcej powiedzieć, bo się tym zajmujemy" - wskazał Kieruzel.

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło pod koniec sierpnia. W jej efekcie warszawskie MPWiK zdecydowało o zrzucie nieczystości do Wisły. Od poniedziałku ścieki częściowo odprowadzane są ulokowanym na moście pontonowym zastępczym rurociągiem. W tym tygodniu instalacja ma osiągnąć 100-procentową wydajność.

W niedziele prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że cały czas trwają pracę nad przygotowaniem się do tego, żeby naprawić kolektor i rurociąg w oczyszczalni ścieków i ustalić przyczynę awarii.