Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podsumował dotychczasową współprace wojskową, zarówno dwustronną, jak i wielostronną - w ramach NATO i Unii Europejskiej oraz wskazał priorytety do dalszej działalności.

Podczas spotkania z przedstawicielami Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego generał Andrzejczak omówił również sytuację bezpieczeństwa w naszym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych zagrożeń na wschodniej flance NATO. W tym kontekście szef SG WP podkreślił potrzebę adaptacji systemu bezpieczeństwa oraz zacieśniania relacji wojskowych.

Jako przykład dobrej współpracy regionalnej generał Andrzejczak wskazał wzajemne relacje wojskowe Polski z państwami bałtyckimi i współpracę Polski, Czech, Słowacji i Węgier w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Podkreślił również stałą współpracę Sił Zbrojnych RP z Ukrainą, w trakcie której Wojsko Polskie wspiera SZ Ukrainy w procesie transformacji struktur wojskowych do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W spotkaniu z attachés wojskowymi uczestniczył Dowódca Generalny RSZ generał broni Jarosław Mika.