"Trudno dzisiaj mówić o jakiejś szczególnej opiece zdrowotnej nad osobami w podeszłym wieku. Cieszę się bardzo, że wreszcie o tym rozmawiamy"

– powiedział prezydent podczas konferencji "Centrum zdrowia 75 plus. Zdążyć przed demograficznym tsunami".

Prezydent przywołał badania, zgodnie z którymi w 2017 r. osoby w 75. roku życia i powyżej 75 lat stanowiły ponad 7 proc. polskiego społeczeństwa.

"Ale przewiduje się, że w 2050 roku będzie ponad 16 proc. A więc ponad dwa razy tyle co dziś. (...) Jest sprawą oczywistą, że jest to wyzwanie, które stoi przed nami. I cieszą się bardzo, że rozmawiamy na ten temat w tej chwili, dlatego że trzeba podejmować wcześniej działania"

– tłumaczył.

Andrzej Duda mówił, że chodzi o to, aby przygotować taki program, który będzie pozwalał, na "jak najlepszą, jak najsprawniejszą koordynację różnych działań, które są podejmowane wobec osób w wieku 75 plus". Dodał, że opieka nad osobami starszymi nie jest tylko i wyłącznie zdrowotną.

"To jest także opieka w różnych innych aspektach związanych z funkcjonowaniem, z życiem takich osób, z ich codziennym odnajdywaniem się w realiach życia w podeszłym wieku"

– powiedział,

Podczas konferencji zostanie zaprezentowana koncepcja Centrum Zdrowia 75 plus, opracowana przez ekspertów z Narodowej Rady Rozwoju. Jest ona odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na skoordynowanie działań zdrowotnych i opiekuńczych dla najstarszych obywateli. Organizatorzy podkreślają, że w związku z gwałtownymi zmianami demograficznymi w Polsce zagadnienie wymaga szerokiej debaty na temat tej koncepcji i przyjęcia konsensusu co do podziału obowiązków i odpowiedzialności.