V Nadzwyczajny Zjazd Klubów Gazety Polskiej rozpoczął się dziś wieczorem w Sulejowie. Potrwa do niedzieli, a w programie zawarto wiele ciekawych spotkań i interesujących paneli dyskusyjnych. Podczas zjazdu pojawią się politycy Prawa i Sprawiedliwości.

W liście do uczestników zjazdu Andrzej Duda przytoczył słowa Jana Nowaka-Jeziorańskiego: "Nie ma demokracji bez udziału obywateli. Tam, gdzie obywatele nie interesują się życiem publicznym, demokracja jest bardzo krucha".

"Cieszę się, że tak wiele osób, środowisk organizacji wzięło sobie te słowa do serca. Wśród nich poczesne miejsce zajmują członkowie krajowych i zagranicznych Klubów „Gazety Polskiej". Niejednokrotnie dziękowałem Państwu za to zaangażowanie, za bezinteresowne, bardzo aktywne i skuteczne wsparcie dla dokonujących się w naszej Ojczyźnie dobrych zmian, dla wielkiego dzieła naprawy Rzeczypospolitej. Ufam, że nie ustaną Państwo w tych wysiłkach, szczególnie w nadchodzących tygodniach i miesiącach

- napisał prezydent.

Lata 2019 i 2020, ważne ze względu na liczne patriotyczne rocznice, mają tez szansę zapisać się w naszej historii jako czas bardzo istotnych przemian. Aby tak było, powinniśmy, wzorem przodków, stawiać sobie ambitne cele. Na pewno potrzebna jest nam nowa konstytucja na nowe czasy. Trzeba kontynuować głębokie reformy i modernizację struktur państwa oraz gospodarki — tak, aby Polska jak najszybciej zajęła należne jej miejsce pośród czołówki wysokorozwiniętych państw wolnego świata"

- podkreślił prezydent Duda.

Cały list publikujemy poniżej: