Wystawa „Senatorki drugiej Rzeczypospolitej”, przygotowana przez Kancelarię Senatu, ukazuje sylwetki 19 kobiet, które zasiadały w Senacie II RP – nieprzeciętnych osobowości o ogromnej świadomości obywatelskiej i patriotycznej. Wicemarszałek Maria Koc przypomniała, że w 1918 r. dekretem naczelnika państwa Polki otrzymały czynne i bierne prawa wyborcze, co postawiło Polskę w szeregu najbardziej demokratycznych i nowoczesnych państw Europy. Nie budziło to sprzeciwu społecznego, bo

Polacy zdawali sobie sprawę, że bez wielkiego wysiłku kobiet nie byłoby niepodległej Rzeczpospolitej. 

– powiedziała wicemarszałek. Podkreśliła także, że te wystawy – ukazujące sylwetki wspaniałych Polek i Gruzinek – doskonale uzupełniają tematykę seminarium.

Ekspozycja plenerowa Instytutu Pileckiego „Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet 1918”, poświęcona uzyskaniu praw wyborczych przez Polki w listopadzie 1918 r., przypomina niezwykłe losy polskich działaczek i patriotek, ich dorobek i życiorysy, stanowiące integralną część historii Polski. Wszystkim przyszło się zmierzyć z represjami zaborców, jako Polki i jako kobiety różnymi drogami dochodziły do idei wolnej Polski i równych praw kobiet. Jak powiedziała wiceminister kultury Magdalena Gawin, „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest także rocznicą uzyskania przez kobiety praw wyborczych”. Wicemarszałek Maria Koc mówiła, że intencją władz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości było, „aby w powstającym prawie umieścić zapisy, które pozwolą Polsce stać się nowoczesnym krajem. Temu celowi miało służyć także przyznanie praw wyborczych kobietom”.