Regulamin to swego rodzaju rewolucja w sprawach płacowych, gdyż po wielu latach zrywa przede wszystkim z dowolnością, uznaniowością przy ustalaniu wysokości miesięcznych wynagrodzeń oraz nagród i premii. Zarząd PPL przy pomocy niezależnej firmy zewnętrznej przeprowadził przegląd stanowisk w Portach Lotniczych, proces ich wartościowania, co było podstawą do opracowania regulaminu płacowego.

Najważniejsza regulacja polega na tym, że od 1 października wysokość wynagrodzenia będzie zależna tylko od obiektywnych czynników, takich jak zajmowane stanowisko, zakres obowiązków, wykształcenie, kompetencje, staż pracy. Żaden przełożony nie będzie mógł podjąć decyzji o tym, że ktoś otrzymywać będzie o 50 czy 100% wyższą pensję od kolegów wykonujących takie same obowiązki – a takie sytuacje w przeszłości często miały miejsce.

– Likwidujemy kominy płacowe. W Portach Lotniczych będzie obowiązywała zasada, że za taką samą pracę, na tym samym stanowisku będzie wypłacane takie samo wynagrodzenie

– podkreśla Mariusz Szpikowski, prezes PPL.

Pracownicy w zdecydowanej większości przyjęli z zadowoleniem nowe regulacje. Prawie 1600 osób otrzymało już wypowiedzenia zmieniające warunki pracy – w większości na lepsze, a tylko 48 osób odrzuciło propozycję zarządu. Reakcja jest pozytywna tym bardziej, że pracownicy mogą liczyć na podwyżki, gdyż roczny fundusz płac w PPL wzrośnie aż o 6,6 mln zł.

Inaczej rzecz wygląda natomiast ze związkowcami, którzy generalnie poparli wprowadzenie nowego regulaminu płac, ale z wyłączeniem działaczy związkowych. Jeśli byli do tej pory w grupie uprzywilejowanej, to nie utracą ani złotówki ze swoich wynagrodzeń i do końca swojej kadencji będą otrzymywać pensje na dotychczasowym poziomie, przez kolejne kilka lat.

Co ciekawe, niektóre organizacje związkowe z PLL i ich działacze jeszcze niedawno uczestniczyli w medialnej kampanii, której celem było wypromowanie postulatu doprowadzenia do likwidacji kominów płacowych w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez państwo. Gdy jednak regulamin wprowadzany w Portach Lotniczych wyszedł naprzeciw temu postulatowi, ci sami działacze skorzystali z osłony, jaką daje im ustawa o związkach zawodowych i zagwarantowali sobie utrzymanie przywilejów płacowych – mogłyby one zostać zniesione już teraz, ale pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez związkowców, której ci jednak nie wyrazili.