Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego podziękował Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi i Wojsku Polskiemu. Wyraził także wdzięczność wobec byłego Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Mariana Kwapińskiego, który "w poprzedniej dekadzie dbał, by ograniczyć dewastację terenu Westerplatte" i sprawującego obecnie tę funkcję Igora Strzoka, który "już kilkanaście lat temu opracował wstępną koncepcję muzeum o charakterze parku historycznego".

"Zaczynamy realizację marzenia, o którym mówiliśmy już kilkanaście lat temu. Nie udawało się. Nasi następcy przy władzy, kiedy ją utraciliśmy w roku 2007, zaniechali tego projektu. Natychmiast po powrocie do władzy w roku 2015 powołaliśmy to muzeum i dzisiaj zaczynamy realizować jego budowę. Myślę i tak sobie marzę, żeby w roku 2023, w 20. rocznicę wpisania pola bitwy na Westerplatte na ekskluzywną listę prezydencką pomników historii, żebyśmy już dużą część tego plenerowego muzeum mieli zrealizowaną"

- powiedział Sellin.

Jak dodał, jest to "ambitny plan".

"Mówię o tym publicznie, żeby też zdopingować do ciężkiej pracy inwestora głównego, czyli dyrektora Muzeum II Wojny Światowej Karola Nawrockiego. Jestem przekonany, że temu zadaniu podołają, a dzisiaj symbolicznie poprzez wmurowanie kamienia węgielnego można powiedzieć, że inwestycja się rozpoczęła"

- podkreślił wiceminister.