W spotkaniu odbywającym się w Europejskim Centrum Solidarności uczestniczą prezydenci miast, marszałkowie województw, burmistrzowie i wójtowie, a także przedstawiciele miast partnerskich Gdańska. Podczas debaty ma zostać ogłoszonych 21 postulatów samorządowych.

"Dawnośmy się w Gdańsku nie widzieli bracia samorządowcy. Cieszę się i dziękuję, że jesteście tutaj w 39. rocznicę Porozumień Gdańskich i 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Zgromadziła nas dzisiaj tutaj przyszłość samorządów - ta, nad którą rozpoczęliśmy poważną debatę 4 czerwca. Cieszę się, że ta wielka debata, którą rozpoczęliśmy w Gdańsku, przetoczyła się przez ostatnie miesiące przez całą Polskę, przez wiele organizacji"

- podkreśliła Dulkiewicz w rozpoczynającym debatę przemówieniu.

Podziękowała szczególnie prezydentowi Sopotu Jackowi Karnowskiemu za zaangażowanie w rozmowy o 21 tezach samorządowych zarysowanych 4 czerwca, które przerodziły się w 21 postulatów samorządowych.

"W przyszłym roku - w maju - będziemy obchodzili nasze 30-lecie. Czy dzisiejsze postulaty zostaną zrealizowane do maja? Bardzo byśmy tego chcieli, żeby tak się działo. Zależy to głównej mierze od nas i od karty wyborczej, o której mówił dziś pod bramą stoczni Lech Wałęsa - historyczny przywódca +Solidarności+"

- wskazała Dulkiewicz.