Krzysztof Szczerski zwracał uwagę, że wizyta Donalda Trumpa w Polsce to drugie spotkanie prezydentów Polski i USA w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

W niedzielę 1 września na pl. Piłsudskiego Trump weźmie udział w uroczystościach w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz podobnie, jak prezydenci Polski i Niemiec, wygłosi przemówienie. Poniedziałek 2 września będzie dniem dwustronnej wizyty prezydenta USA w Polsce. Odbędą się wówczas rozmowy w „cztery oczy” z prezydentem Andrzejem Dudą, a także rozmowy plenarne delegacji; z prezydentem USA spotka się też premier Mateusz Morawiecki.

Szef prezydenckiego gabinetu ocenił, że obecność Trumpa na 80. obchodach wybuchu II wojny światowej „podkreśla znaczenie polskiego doświadczenia historycznego dla całego świata”.

Dla Stanów Zjednoczonych wojna nie rozpoczęła się w 1939 r., to rocznica, która kojarzy się z polską historią. Prezydent Trump przyjeżdża oddać hołd historii Polski i polskiemu doświadczeniu historycznemu. Jest to rzeczą bardzo znaczącą.
- mówił Szczerski.

Motywem przewodnim wystąpień prezydentów Polski, Niemiec i USA w Warszawie będą słowa „pamięć i przestroga”. Słowa te znajdą się też na szarfie wieńca, który zostanie złożony przez prezydentów na Grobie Nieznanego Żołnierza, a także na dzwonie, który zostanie darowany miastu Wieluń. W czasie obchodów każdy przywódca ma w ten dzwon uderzyć.

Drugiego, politycznego dnia wizyty Trumpa w Warszawie - jak mówił Szczerski - „możliwe jest” podpisanie przez prezydentów memorandum dot. bezpieczeństwa wojskowego. Dodał, że będzie to ukonkretnienie Deklaracji o Współpracy Obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych USA na terytorium Polski, podpisanej w czerwcu w Waszyngtonie.

Dokument jest już gotowy, zakończyły się rozmowy na poziomie obu delegacji, teraz jest on przedstawiony do akceptacji prezydentom. Czekamy też na deklarację dotyczącą utrzymania dynamiki polsko-amerykańskich kontaktów gospodarczych i wskazania na rosnącą siłę polskiej gospodarki i jej atrakcyjności dla amerykańskich inwestycji.
- powiedział Szczerski.

Szef gabinetu prezydenta przekazał też, że amerykański przywódca odniesie się do kwestii zniesienia wiz.

Zostały zakończone i podpisane wszystkie dokumenty jeśli chodzi o dwustronne umowy polsko-amerykańskie w zakresie bezpieczeństwa granic, które do tej pory nie były zawarte i stanowiły formalną barierę przed wejściem Polski do systemu bezwizowego. Teraz jedyną formalną granicą jest kwestia wskaźnika odmów wizowych. Jeśli będzie on pozytywny to mamy nadzieję, że decyzja o zniesieniu wiz nastąpi w najbliższym czasie.
- mówi szef gabinetu prezydenta.

Szczerski poinformował, że przygotowywane są porozumienia dot. bezpieczeństwa energicznego.

Polsko-amerykański dialog będzie poszerzony o kwestię bezpieczeństwa regionalnego. Chodzi o wspólne polsko-amerykańskie działania na rzecz bezpieczeństwa nie tylko samej Polski, ale całego regionu.
- mówił Szczerski.