Dotychczasowy rozwój polskiej gospodarki można uznać za osiągnięcie na skalę globalną. Przede wszystkim ze względu na nieprzerwany od 28 lat wzrost. W tym czasie polska gospodarka prawie potroiła swoją wielkość mierzoną realnym PKB. Od momentu wejścia do Unii Europejskiej, wzrost utrzymywał się na średnim poziomie 4 proc. rocznie, co jest jednym z najlepszych wyników w wśród państw członkowskich i ponad trzykrotnie wyższym od unijnej średniej (1,2 proc.).

„Polska gospodarka jest na tyle dojrzała, że możemy przestać jedynie gonić europejskich liderów i wytyczyć własną drogę rozwoju. Taka strategia mogłaby pozwolić Polsce stać się liderem w skali globalnej, wykorzystać potencjał cyfryzacji oraz uniknąć zagrożeń, które mogą się pojawić wraz z osłabieniem światowej koniunktury. Do tego potrzebne są działania dynamizujące tempo rozwoju. W raporcie 'Polska 2030. Szansa na skok do gospodarczej ekstraklasy' przedstawiamy dwa scenariusze dalszego rozwoju kraju”

– mówi Marcin Purta, partner zarządzający McKinsey w Polsce i jeden z autorów raportu.

W raporcie przygotowanym we współpracy z miesięcznikiem „Forbes”, przedstawione zostały dwie potencjalne ścieżki rozwoju gospodarczego. W pierwszym, bazowym scenariuszu kraj rozwija się na poziomie ok. 3 proc. rocznie.

W tej sytuacji do 2030 r. PKB w ujęciu realnym zwiększyłby się z obecnego poziomu 12,4 tys. euro na osobę do 18,5 tys. euro, osiągając wyższy poziom niż obecnie Portugalia.

Jednak w drugim, bardziej ambitnym scenariuszu, Polska może stać się jedną z lokomotyw wzrostu w Europie i z powodzeniem konkurować na globalnym rynku. Według tych bardziej ambitnych założeń, tempo wzrostu gospodarczego do 2030 r. mogłoby sięgnąć 5 proc. rocznie, a wartość polskiej gospodarki miałaby szansę podwoić się – z 477 mld euro w 2018 r. do 890 mld w 2030 r. To przełożyłoby się na wzrost PKB na osobę do 24,3 tys. euro, czyli do obecnego poziomu Hiszpanii.

„Utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju będzie coraz trudniejsze, a dalszy sukces zależeć będzie od tego czy Polsce uda się zwiększać produktywność, inwestycje i innowacyjność gospodarki, usprawnić rynek pracy oraz zapewnić przyjazne środowisko dla biznesu i społeczeństwa. Gospodarka wciąż ma potencjał, by rosnąć nawet na poziomie 5 proc. rocznie. W perspektywie 2030 r. to daje szansę, by Polska podwoiła PKB, osiągnęła poziom zamożności krajów Europy Zachodniej, a w ujęciu globalnym awansowała do gospodarczej ekstraklasy

– mówi Marcin Purta.


McKinsey & Company to globalna firma doradztwa strategicznego, działająca od ponad 90 lat. Doradza ona zarówno największym firmom świata, w tym 90 ze 100 znajdujących się na liście „Forbesa”, jak i rządom państw czy instytucjom publicznym. Firmę tworzy obecnie 30 tys. osób, pracujących w 130 biurach w 65 krajach.