Kontrola CBA w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów rozpoczęła się 14 sierpnia z inicjatywy CBA - potwierdził w rozmowie z PAP rzecznik prasowy ZUO Wojciech Jachim.

Z informacji PAP wynika, że sprawdzane są decyzje i procedura skorzystania przez Zakład z gwarancji należytego wykonania kontraktu - Budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ZTUO) dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Kontrolujących ma interesować też porozumienie między spółką, a Korporacją Budowlaną Doraco i zabezpieczenia tego porozumienia. Jachim wyjaśnił, że chodzi o zapłatę za prace wykonane przez Doraco na terenie budowy ZTUO.

- Zarząd ZUO dostarczył wszystkie wymagane przez CBA dokumenty

 - powiedział PAP Jachim.

Podkreślił, że - ze względu na wielkość inwestycji – w trakcie budowy, jak i po uruchomieniu zakładu spółka ZUO była 25 razy kontrolowana przez instytucje państwowe, m.in.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Zamówień Publicznych, ZUS, Wojewódzki Urząd Nadzoru Budowlanego i Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie.

- Żadna z dotychczasowych kontroli nie wykazała istotnych nieprawidłowości

 - zaznaczył rzecznik spółki.

Przypomniał, że Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego "EcoGenerator" został oddany do eksploatacji w grudniu 2017 r. Zamienia w energię 150 tys. ton odpadów komunalnych rocznie, zapewniając prąd i ciepło dla ok. 30 tys. mieszkań.

Koszt inwestycji wyniósł 711 mln zł, w tym 279 mln zł dotacji z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, 327 mln zł obligacje Banku Pekao SA i 42 mln zł – środki własne ZUO - podał Jachim. Właścicielem i operatorem EcoGeneratora jest należąca do gminy Szczecin spółka Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - dodał.

Naczelnik wydziału komunikacji społecznej CBA Temistokles Brodowski powiedział PAP, że kontrolę należącej do miasta Szczecina spółki prowadzą agenci z wydziału postępowań kontrolnych szczecińskiej delegatury CBA.

Kontrola ma potrwać przez trzy miesiące - do 13 listopada, ale zgodnie z ustawą o CBA - w szczególnie ważnych przypadkach - szef Biura może ją przedłużyć maksymalnie o sześć miesięcy.