Dziś komisja śledcza do spraw oszustw VAT-owskich przedstawi wstępny raport ze swoich prac.

Komisja śledcza służy do śledztwa, czyli analizy tego, co działo się wcześniej, i formułowania wniosków w zakresie odpowiedzialności, ale również do rozpisania, jak to się działo, żeby wyciągać nauki na przyszłość. Podstawową rolą jest określenie odpowiedzialności karnej w postaci zawiadomień do prokuratury.

- mówił gość Katarzyny Gójskiej w radiowej "Jedynce" Marcin Horała.

Jak zapowiedział, 6 września będzie kolejne posiedzenie komisji, na którym rozpatrzone zostaną poprawki i uchwalony raport. 

"I ostatnim akcentem jest zaprezentowanie raportu na posiedzeniu Sejmu"

- zapowiedział.

W Sejmie rozpoczęło się już posiedzenie komisji śledczej ds. VAT, podczas którego ma zostać przedstawiony projekt raportu końcowego z prac tej komisji. Dokument ma zaprezentować przewodniczący komisji Marcin Horała.

Komisja śledcza ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 roku, aby zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Badała okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję, jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".